Opšti uslovi i odredbe kupovine

Ako pružate proizvode i/ili usluge Canon organizaciji u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi („EMEA“), primenjuje se potpisani ugovor. U slučaju da nije potpisan nikakav poseban ugovor, primenjuju se opšti uslovi i odredbe kupovine na sve proizvode i/ili usluge koje pružate relevantnoj Canon organizaciji u regionu EMEA, a njima možete da pristupite i da ih preuzmete pomoću donje veze.