ISO 9001

ISO 9001 sadrži zahteve za uređenje sistema menadžmenta kvalitetom, za svaku organizaciju koja želi da pokaže da je sposobna da konzistentno lansira proizvode koji zadovoljavaju potrebe korisnika i važeće zakonske odredbe, i koja ima za cilj da njeni kupci budu zadovoljniji. Sistem kvaliteta fokusira se samo na procese i organizacije, a ne na kvalitet proizvoda.

Odgovarajući sertifikat možete naći u sledećim listama:

Celokupni spisak ISO9001 sertifikata u posedu kompanije Canon nalazi se ispod

ISO 9001 Azija arrow-red-right.png
ISO 9001 Japan arrow-red-right.png
ISO 9001 Evropa arrow-red-right.png
ISO 9001 SAD arrow-red-right.png

ISO 9001 sertifikati koje poseduju Océ entiteti

spacer
					image
Poslovanje
WEEE direktiva
Propis REACH
Direktiva o baterijama
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti
Canon Europe sustainability report