WEEE direktiva – Canon i WEEE direktiva

Direktiva Evropske unije (EU) o odlaganju islužene električne i elektronske opreme (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). „Direktiva“ predstavlja deo nacionalnog zakona u svakoj zemlji članici EU. Takođe se primenjuje u EEA zemljama – Norveška, Island i Lihtenštajn. Njen cilj je smanjivanje uticaja elektronskog otpada na životnu sredinu.

Kao proizvođač elektronskih uređaja, kompanija Canon omogućava prikupljanje i obradu islužene električne i elektronske opreme u svakoj zemlji članici EU u kojoj imamo nacionalnu prodajnu kancelariju, u skladu sa Direktivom.

Korisnici mogu da predaju iskorišćenu opremu kompanije Canon na odgovarajućem mestu za prikupljanje ili da je vrate po principu „staro za novo“ prilikom kupovine nove opreme.

Informacije za korisnike – EU i EEA
Donji simbol ukazuje na to da proizvod ne bi trebalo odlagati sa kućnim otpadom, u skladu sa Direktivom i nacionalnim zakonom u svakoj zemlji.

WEE_Symbol

Proizvod bi trebalo predati na odgovarajućem mestu za prikupljanje ili na ovlašćenom mestu za prikupljanje islužene električne i elektronske opreme radi recikliranja. Neispravno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima potencijalno negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi, usled potencijalno opasnih supstanci koje su obično prisutne u električnoj i elektronskoj opremi. Istovremeno, ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pružićete doprinos efektivnom korišćenju prirodnih resursa.

Dodatne informacije
Više informacija o tome gde da predate isluženu opremu radi recikliranja potražite od lokalne gradske uprave, službe za upravljanje otpadom, ovlašćenog WEEE programa ili službe za odlaganje kućnog otpada.

Program recikliranja kartridža s tonerom kompanije Canon
Kompanija Canon takođe ima svoj program recikliranja kartridža s tonerom, koji je u skladu s direktivom WEEE. Više informacija potražite na našoj veb stranici za recikliranje tonera.

Informacije u vezi sa postrojenjima za obradu i reciklažu
U skladu sa Direktivom, kompanija Canon učinila je dostupnim informacije u vezi sa postrojenjima za obradu i reciklažu različitih komponenti električne i elektronske opreme i materijala koje sadrže naši proizvodi, što podrazumeva i sve opasne supstance.

spacer
					image
Poslovanje
Propis REACH
Direktiva o baterijama
ISO 9001
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti
Canon Europe sustainability report