Operacije – poboljšavanje održivosti naših operacija

Cilj nam je da smanjimo uticaj operacija na životnu sredinu, u skladu sa našom korporativnom filozofijom Kyosei. Naša povelja o životnoj sredini ukratko opisuje ključne korake koje preduzimamo kako bismo postigli balans između održivog razvoja i prosperiteta, odgovornog korišćenja resursa i smanjenog uticaja na životnu sredinu.

Delujemo kroz inicijative, smernice i procedure za smanjivanje uticaja i pomoć u sprečavanju klimatskih promena. Naša strategija za upravljanje uticajem na životnu sredinu obuhvata radnje u vezi sa upravljanjem ugljen-dioksidom;

Picture_banner_footprint

ograničavanjem upotrebe resursa; kontrolom emisije, otpada i zagađenja; i recikliranjem. Na lokacijama na kojima poslujemo takođe se bavimo unapređivanjem biodiverziteta (biološke raznolikosti) i staništa tamo gde je to moguće.

Polje ispod prikazuje naše ciljeve i napredak u regionu EMEA do danas:

Oblast Predmet Cilj* NAPREDAK U 2013.
Emisija ugljen-dioksida u regionu EMEA Smanjivanje za 1,5% godišnje u odnosu na obrt (u poređenju sa 2010.) -15% do 2020.* -7% u odnosu na 2010.
Efikasnost resursa Povećavanje recikliranja otpada u svim kancelarijama u regionu EMEA 52% do 2014.* 50%
Povećavanje recikliranja otpada u skladištima kompanije Canon, što obuhvata i eksternalizovana skladišta 85% do 2014.* 83%
Prodaja održivih proizvoda Povećavanje prodaje sertifikovanog i recikliranog papira 75% obrta papira do 2014.* 86% obrta papira
Efikasno iskorišćenje ugljen-dioksida prilikom transporta Smanjenje u odnosu na prodaju iz 2012. -2% 2013 Nije ostvareno

* Meri se u odnosu na konsolidovanu kombinovanu osnovicu performansi iz 2010. za kompanije Canon i Océ

Evropska povelja o životnoj sredini

ISO 14001

Ušteda ugljen-dioksida

Ušteda energije

Ušteda resursa

Bezbednost korisnika i zaposlenih

Izveštaji o održivosti

Umanjivanje klimatskih promena

ISO 14001

Kompanija Canon od 2007. poseduje sertifikat za strogi standard za upravljanje uticajem na životnu sredinu ISO 14001, a za cilj ima i stalno unapređivanje na svim svojim lokacijama. Sertifikat trenutno poseduje približno 200 lokacija u 25 zemalja u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi.

  Vrh

Ušteda ugljen-dioksida

 • Logistika: Prelazimo na metode distribucije putem šinskog i pomorskog transporta, kako bismo smanjili emisiju CO2. Naš proces smanjivanja veličine proizvoda i pakovanja rezultuje većom efikasnošću opterećenja prilikom transporta. Imamo centralna skladišta u Evropi. Posmatranje Evrope kao jednog (virtuelnog) skladišta omogućava nam da pratimo nivoe zaliha u nacionalnim skladištima do trenutka isporuke proizvoda. Na taj način možemo da isporučujemo proizvode tamo gde su potrebni i da izbegnemo njihovo transportovanje između skladišta.
 • eMaintenance: Mnogi naši višefunkcionalni uređaji omogućavaju udaljeno servisiranje i rešavanje problema. Time se izbegava emisija CO2 do koje bi došlo usled posete inženjera, a korisnici dobijaju brže rešenje problema.
 • Prostor u kancelariji: u okviru programa za integraciju kompanije Océ, od 2011. uštedeli smo 36.000 m² prostora u kancelarijama – što predstavlja preko hiljadu tona CO2
 • Kompanijski automobili: smernice kompanije Canon Europe u vezi sa kompanijskim automobilima trenutno (2014. godina) ograničavaju nivoe emisije CO2 na maksimalnih 120 g/km, što je najniža vrednost u odnosu na prethodne godine. Jedino u Rusiji i dalje važi 130 g/km, zbog ograničene raspoloživosti adekvatnih vozila koja zadovoljavaju vrednost od 120 g/km. U nekim zemljama nudimo savete ili kurseve vozačima kompanijskih automobila i na taj način ih podstičemo da voze bezbednije i efikasnije radi uštede goriva.
 • Poslovna putovanja: Pratimo godišnju statistiku u vezi sa poslovnim putovanjima, a zaposlene podstičemo da koriste opremu za video-konferencije i telekonferencije kada je to moguće.

  Vrh

Ušteda energije

 • Zgrade: Imamo smernice u vezi sa renoviranjem, u koje spadaju ekološki prihvatljiva poboljšanja na našim zgradama, kada njihova struktura to dozvoljava. To obuhvata karakteristike poput solarnih PV panela, automatskog osvetljenja i izmenjivača toplote.
 • IT efikasnost: zamenom i virtuelizovanjem servera od 2009. godine, gotovo da smo prepolovili energiju koja je potrebna za napajanje i hlađenje naših centara za skladištenje podataka (2,8 miliona kWh u odnosu na 4,4 miliona kWh).
 • Obnovljiva energija: Cilj nam je da kupujemo obnovljivu energiju, u zavisnosti od lokalnih cena i dostupnosti. Trenutno 11 evropskih kancelarija kupuje između 70 i 100% obnovljive energije.

  Vrh

Ušteda resursa

 • Picture_banner_waste recPapir: pridržavamo se smernica za odgovornu nabavku papira i imamo lanac nadzora kompletne mreže distribucije papira. Naša glavna kancelarija u regionu EMEA i osam poslovnih jedinica za prodaju u Evropi imaju FSC® ili PEFC sertifikat. Godine 2013, 75% nabavljenog papira imalo je FSC ili PEFC sertifikat.
 • Voda: Smanjujemo upotrebu vode u svim operacijama, što podrazumeva i količinu vode koja se koristi za vodokotliće u toaletima, a tamo gde je moguće koristimo kišnicu i tehničku vodu.
 • Događaji: Imamo smernice za događaje koje organizatorima i dobavljačima pružaju savete u vezi sa različitim stvarima, od materijala koji će se koristiti za izradu štandova do odvajanja otpada radi recikliranja, kako bi se sprečilo stvaranje deponija. Sarađujemo sa dobavljačima za događaje, kako bismo pratili usklađenost i kontrolisali neke od većih događaja. Kada je to moguće, materijale sa štanda koristimo za buduće događaje.
 • Kancelarijski otpad: U našim kancelarijama se otpad odvaja radi recikliranja (tamo gde je to moguće), kako bi se sprečilo stvaranje deponija.

  Vrh

Bezbednost korisnika i zaposlenih

Imamo obaveznu obuku za poboljšanje obaveštenosti o hemijskoj bezbednosti, namenjenu zaposlenima koji rukuju opasnim hemikalijama. Na taj način se garantuje ispravno rukovanje hemikalijama i njihovo korišćenje radi zaštite zaposlenih i korisnika. Naš program ekološki prihvatljive nabavke omogućava nam da budemo sigurno da naši dobavljači poštuju primenljive propise u vezi sa opasnim hemikalijama za robu koju nam isporučuju.

  Vrh

Izveštaji o održivosti

Kompanija Canon Europe objavljuje godišnji izveštaj o održivosti. Ovde potražite najnovije izveštaje o održivosti kompanija Canon Europe i Canon Inc.

  Vrh

Umanjivanje klimatskih promena

Svim zaposlenima pružamo obuku u vezi sa životnom sredinom putem uvodnih dana i učenja na mreži, kako bismo im pomogli da razumeju važnost koju pridajemo smanjivanju uticaja na životnu sredinu i način na koji se to uklapa sa njihovim radnim mestom.

Mnoge nacionalne kancelarije kompanije Canon i zaposleni pružaju aktivnu podršku projektima i organizacijama koje se bave životnom sredinom u okviru svojih zajednica, a putem sponzorstva, donacija i volontiranja.

Kancelarija kompanije Canon UK predstavlja dobar primer istovremenog zalaganja za zaštitu biloške raznolikosti i staništa i poslovanja. Prostor na kojem se nalazi kancelarija sadrži uređene i prirodne površine koje predstavljaju dom mnoštvu vrsta životinja, što obuhvata i košnice. U Španiji kompanija Canon pruža podršku programu Canon Responsible Forest (Bosque Responsable Canon) u Valensiji, uz pomoć zaposlenih koji pomažu u sadnji lokalnih vrsta drveća i u uređivanju vegetacije. Pročitajte više o našim regionalnim i lokalnim projektima.

  Vrh

spacer
					image
Životna sredina
Proizvodnja
Recikliranje
Korišćenje
ISO 14001
Rečnik
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti
Canon Europe sustainability report