Društvo – društveno odgovorno poslovanje

Cilj nam je da ispunimo korporativnu društvenu odgovornost prema svim akcionarima. Naša filozofija Kyosei predstavlja viziju zajedničkog delovanja svih ljudi, bez obzira na rasu, političke stavove, pol, mogućnosti, religiju ili kulturu.

To podrazumeva:
• Poštovanje korisnika
• Obrazovanje zaposlenih
• Pružanje podrške zajednicama u kojima poslujemo
• Smanjivanje našeg uticaja na životnu sredinu.

U naše akcionare spadaju investitori, nevladine organizacije i korisnici, kao i lokalne zajednice, naši zaposleni i dobavljači. Imamo odgovornost prema svakoj od ovih grupa i trudimo se da ispunimo njihova očekivanja, kao i svoje obaveze prema njima. Svojim zaposlenima pomažemo da razumeju ulogu koju imaju u pružanju podrške ostvarivanju fer i etičkog poslovanja, uz promovisanje održivog ekonomskog razvoja.

Sarađujemo sa organizacijama, pojedincima i zajednicama na mestima gde poslujemo; pomažemo u rešavanju društvenih i zdravstvenih problema, kao i u promovisanju ostvarivanja prihoda. Ulažemo u regionalne i lokalne projekte i oživljavamo aktivnosti na polju korporativne društvene odgovornosti u zajednicama od kojih zavisimo.

Oblasti podrškeNaša sponzorstva i partnerstva pokrivaju pet oblasti. One odražavaju nas kao kompaniju na polju tehnologije obrade slika i našu korporativnu filozofiju.

  • Umetnost i kultura: obuhvata sponzorstvo nedelja mode u Londonu, Milanu i Parizu i Londonskog simfonijskog orkestra;
  • Sport: u regionu EMEA smo dugoročni sponzor fudbalskih takmičenja, kao i sponzor takmičenja u umetničkom klizanju u organizaciji Međunarodne klizačke federacije i IAAF svetske atletske serije do 2016. godine;
  • Obrazovanje i nauka:Canon fondacija promoviše kulturološko i naučno razumevanje između Evrope i Japana;
  • Humanitarni rad: naša podrška Crvenom krstu seže od donacija za podršku naporima za pomoć nakon velikih katastrofa do pomaganja mladim osobama sa specijalnim potrebama;

Više informacija

Šta je Kyosei?
Pročitajte više o našim regionalnim projektima.
Pročitajte više o našim lokalnim projektima za podršku.
Saznajte više o našim smernicama u vezi sa radnim mestom i podršci zaposlenima.
Saznajte kako kompanija Canon smanjuje uticaj na životnu sredinu.
Saznajte kako kompanija Canon poštuje zakone i propise u vezi sa ekonomskim i poslovnim upravljanjem.
Canon EMEA izveštaj o održivosti za 2013.

spacer
					image
Društvo
Regionalno
Lokalno
Radno mesto
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti
Canon Europe sustainability report