Radno mesto – smernice i najbolja praksa u vezi sa radnim mestom

Cilj nam je da poslujemo fer i etički i prepoznajemo ključni doprinos naših zaposlenih uspešnom poslovanju i održivom ekonomskom razvoju. Želimo da budemo poželjan poslodavac u svom sektoru i da pružimo bezbedno radno okruženje i fer radnu praksu. Zauzvrat od zaposlenih i izvođača radova očekujemo da se pridržavaju naših smernica i procedura, kako bismo bili sigurni da poštujemo primenljive zakone i propise i da odgovorno poslujemo.

Zaposleni
Zapošljavamo 17.000 ljudi širom Evrope, Bliskog istoka i Afrike. Tamo gde je to izvodljivo, u zavisnosti od lokalnih zakona i uslova, imamo panevropske smernice i procedure. One obezbeđuju usklađenost uslova za zapošljavanje i očekivanja.

Dijalog sa zaposlenima

Procena, razvoj i priznanja

3 strane ličnosti (San-Ji)

Različitost i nivo kulturološke svesti

Praksa u vezi sa radnim mestom

Smernice

Dijalog sa zaposlenima

Picture_banner_footprintPreko nezavisne spoljne organizacije sprovodimo ankete o posvećenosti zaposlenih na 16 jezika. Između ostalog, pitamo ih koliko ih dobro menadžeri motivišu i informišu; da li kompaniju Canon smatraju dobrim mestom za rad; i da li smatraju da je Canon društveno odgovorna kompanija. Oko 70% zaposlenih redovno učestvuje u anketi, a poslovne jedinice i odeljenja razvijaju akcione planove radi rešavanja ključnih identifikovanih problema.

Pokrenuli smo trogodišnji program kako bismo zaposlene direktnije angažovali u razvoju našeg poslovanja. Dodatne informacije potražite u našem izveštaju o održivosti.

Sproveli smo anketu za praćenje tokom procesa integracije sa kompanijom Océ u prvim zemljama koje su prošle kroz proces integracije, kako bismo videli šta je prošlo dobro, a šta bi moglo da se poboljša. Odgovori zaposlenih su poslužili kao model za primenu mera na proces integracije u narednim zemljama.

Predstavnike zaposlenih takođe podstičemo da se pridruže Evropskom savetodavnom komitetu kompanije Canon. Komitet čine predstavnici zaposlenih u kompaniji Canon i članovi menadžmenta kompanije Canon, koji na nivou Evrope razmenjuju informacije i stavove o trenutnom statusu i budućem razvoju poslovanja kompanije Canon Europe.

U zavisnosti od zakona koji su na snazi u zemljama u kojima poslujemo (imaju prednost), zaposleni mogu da se pridružuju sindikatima i da učestvuju u kolektivnom pregovaranju kada je to prikladno. Minimalni cilj nam je da imamo stalni dijalog i komunikaciju sa zaposlenima.

  Vrh

Procena, razvoj i priznanja

Novi zaposleni učestvuju u uvodnom programu koji je prilagođen njihovom radnom mestu. Menadžerima se pruža podrška kako bismo bili sigurni da svi novi zaposleni dobijaju informacije koje zahteva kompanija i informacije o radnom mestu kao deo programa upoznavanja.

Naše smernice propisuju da bi svaki zaposleni trebalo na godišnjem nivou da obavi barem jedan formalni sastanak, radi procene sa nadređenim menadžerom. Na taj način se učinak upoređuje sa ciljevima i veštinama pomoću standardnog sistema za merenje.

Identifikuje se plan ličnog razvoja i obuke. On se sprovodi kroz mnoštvo opcija za učenje, što podrazumeva Canon akademiju sa onlajn učenjem i mentorstvom. Priznanja za doprinos zaposlenih dodeljujemo na nekoliko načina, što podrazumeva nagrade za dugoročnu službu i naše nagrade „3 strane ličnosti“.

Ako se javi potreba, postoje ustaljeni procesi za podnošenje žalbi, koje zaposleni mogu da prate u skladu sa lokalnim zakonodavstvom. Slično tome, postoje jasno predstavljene disciplinarne procedure u slučaju problema sa učinkom ili ponašanjem, takođe u skladu s lokalnim zakonodavstvom.

  Vrh

3 strane ličnosti (San-Ji)

San-Ji duh ili „3 strane ličnosti“ postavlja standarde ličnog ponašanja koji se očekuju od zaposlenih, u skladu sa kodeksom ponašanja kompanije Canon. Nagrade „3 strane ličnosti“ dodeljuju se na nacionalnom i regionalnom nivou (kvartalno ili godišnje) radi podsticanja i odavanja priznanja za 3 tipa ponašanja:

• Samomotivacija: preuzimanje inicijative i traženje rešenja

• Samokontrola: efektivno lično planiranje i organizovanje

• Samosvest: sagledavanje uticaja sopstvenih radnji i reči na druge

  Vrh

Različitost i nivo kulturološke svesti

Različitost je poslovni imperativ za kompaniju Canon, u skladu s našom filozofijom svih ljudi koji rade zajedno za opšte dobro. S obzirom da poslujemo u mnogo različitih zemalja i teritorija, zaposleni prolaze obuku u vezi sa različitošću. To pomaže svima da razumeju i cene različitost ljudi, kultura i našeg poslovanja.

Pripadnici više od 50 različitih nacionalnosti rade u evropskom sedištu, što odražava našu višekulturalnu strukturu. Upravni odbor kompanije čine pripadnici 8 različitih nacionalnosti.

Pročitajte više o našoj usredsređenosti na različitost.

  Vrh

Praksa u vezi sa radnim mestom

Bez diskriminacije: Mi ne diskriminišemo prema etničkoj pripadnosti, polu, religiji, poreklu, hendikepu, političkim stavovima niti seksualnoj orijentaciji. Ne tolerišemo uznemiravanje u bilo kom obliku.

Zdravlje i bezbednost: Pružamo bezbedno radno okruženje, uz odgovarajuću obuku za zaposlene koji rade u opasnim oblastima ili sa hemijskim supstancama. Podstičemo zaposlene da uživaju u odgovarajućem balansu između posla i privatnog života.

Razotkrivač nepravilnosti: Imamo program za razotkrivanje nepravilnosti, koji je dostupan svim zaposlenima, što im omogućava da anonimno izraze zabrinutost o potencijalnom nepravilnom postupanju.

Kodeks ponašanja: Od svih zaposlenih se očekuje da se ponašaju u skladu s kodeksom ponašanja Canon grupe. Ovim se postavljaju standardi koji se od njih očekuju, od zaštite poverljivih informacija do zabrane neispravnog ponašanja, kao što je maltretiranje.

Uslovi za zapošljavanje: Oni mogu da se razlikuju u skladu s lokalnim zakonima i praksom, što podrazumeva prava u vezi sa rođenjem deteta, prekovremeni rad i osnovno radno vreme.
 
Ljudska prava i dečja radna snaga: Kompanija Canon poštuje ljudska prava svih svojih zaposlenih. Pogledajte smernice za nabavku i smernice za dobavljače u vezi sa ljudskim pravima, dečjom radnom snagom, etičkom, fer i društvenom poslovnom praksom kompanije Canon Inc. Kompanija Canon Europe ima kodeks ponašanja za dobavljače, koji je deo naših opštih odredbi i uslova kupovine, i kojim zahtevamo od naših dobavljača da se pridržavaju određenih standarda ponašanja kao minimum.Picture_UNGC logo

Kompanija Canon Europe pridružila se inicijativi Ujedinjenih nacijaa pod nazivom "Global Compact" (januar 2014.), obavezavši se na nenih 10 opštih načela na području ljudskih prava, radničkih prava, zaštite okoline i borbe protiv korupcije. 

Životna sredina: Svim zaposlenima i izvođačima radova pružamo obuku u vezi sa životnom sredinom putem uvodnih dana i obaveznog onlajn učenja, kako bismo im pomogli da razumeju važnost koju pridajemo smanjivanju uticaja na životnu sredinu i način na koji se to uklapa sa njihovim radnim mestom. Pogledajte više informacija o našim aktivnostima u vezi sa životnom sredinom.

Pogledajte više informacija o našim aktivnostima u vezi sa upravljanjem.

  Vrh

Smernice

Poštujući naše smernice, zaposleni mogu da pomognu kompaniji Canon da posluje fer i etički.

Pokloni/reprezentacija: Zaposleni moraju da poštuju naše smernice u vezi sa davanjem i primanjem poklona i reprezentacije.

Sprečavanje podmićivanja/korupcije: Zaposleni moraju da poštuju naše smernice koje su usredsređene na sprečavanje podmićivanja i korupcije.

Društveni mediji: Da bismo zaštitili integritet reputacije i robne marke kompanije Canon, naše smernice za društvene medije savetuju zaposlene o odgovornoj upotrebi društvenih medija.

Primena informacionih i komunikacionih tehnologija: Da bismo zaštitili mrežu od zlonamernog softvera, smernice za informacione i komunikacione tehnologije jasno postavljaju prihvatljivu i zabranjenu primenu IT resursa kompanije.

Fer konkurencija: Svi zaposleni prolaze obaveznu obuku, a posedujemo i mrežu nacionalnih pravnih savetnika koji mogu da daju savet na ovu temu.

Pročitajte više o ekonomskim smernicama i smernicama za upravljanje kompanije Canon.

Preuzmite naš najnoviji izveštaj o održivosti

  Vrh

spacer
					image
Društvo
Regionalno
Lokalno
Održivost
Životna sredina
Društvo
Poslovanje
Nagrade
Izveštaji o održivosti
Canon Europe sustainability report