Štampači za široke formate

Colorado 1630

Specifikacije

Detaljne specifikacije

Štampanje

Mediji

Tehnologija

Flxfinish

Sertifikati

Interfejs

Dimenzije

Težina

Radno okruženje

Dugme

Regulatorni sertifikati

EMC

Softver

  1. 1 ili sjajan/mat?
  2. opcioni modul
  3. margina 11 mm kada je omogućena opcija Media Step Control Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave
  4. opcioni modul
  5. opcioni modul
  6. opcioni modul
  7. opcioni modul