Zašto je kompanija Canon vodeći dobavljač usluga upravljanja štampanjem i dokumentima?

Štampanje kao osnova za upravljanje informacijama

Canon MPS meeting

Novi lider na polju usluga upravljanja štampanjem

Za klijente, usluge upravljanja štampanjem i dokumentima predstavljaju pravu priliku da upravljanje fizičkim i digitalnim informacijama unaprede u holističku strategiju transformacije, uz pripreme funkcionalnosti za budućnost i značajna poboljšanja na polju produktivnosti i bezbednosti. Bez obzira na to da li preduzeće želi da implementira potpunu kontrolu nad svim radnim procesima za dokumente ili da uvede usluge upravljanja u kancelarijama širom sveta, usluge upravljanja štampanjem i dokumentima mogu da povećaju efikasnost, omoguće uštede i unaprede produktivnost.

Nakon nekoliko godina snažnog, uzastopnog rasta, kompanija Canon sada je prevazišla ključne igrače u industriji i označena je od strane kompanije za analiziranje tržišta IDC kao lider u Zapadnoj Evropi na polju usluga upravljanja štampanjem i dokumentima.

Open plan office

Stav kompanije IDC

U izveštaju „Udeli na tržištu usluga upravljanja štampanjem i dokumentima i usluga za poslovne procese, 2017: Ubrzani tehnološki razvoj podstiče rast profita od poslovanja po ugovoru“ kompanija IDC prepoznaje „dugu tradiciju kompanije Canon na polju snimanja i štampanja dokumenata, uz portfolio kompanije, inovacije na tržištu i operativnu izvanrednost u razvijanju usluga štampanja“, kao i njene mogućnost, u vezi sa čim navodi: „Canon stavlja naglasak na digitalnu transformaciju, uz usredsređivanje na podsticaj pružanju boljih mogućnosti realizovanja radnih procesa klijentima, čime im pomaže da reše neke od najvećih poslovnih izazova u vezi sa upravljanjem informacijama, u papirnom i elektronskom obliku. Kompanija Canon proširila je ponudu rešenja za radne procese većim isticanjem optimizovanja poslovnih procesa, pružanja stalnih unapređenja, kao i isporukom rešenja i usluga u Evropi, kao što čini i širom sveta.“

U jasnom osvrtu na stalnu posvećenost kompanije Canon tome da klijentima ponudi najbolja rešenja, u skladu sa njihovim specifičnim potrebama, kompanija IDC takođe je pohvalila „predlog vrednosti kompanije Canon koji proističe iz njene mogućnosti da ponudi hardver za snimanje, beleženje i štampanje koji pokriva pun spektar korisnika, kao da to kombinuje sa prilagodljivim softverom i tehnologijom, za rešenja koja mogu da služe organizacijama, od malih preduzeća do multinacionalnih korporacija. Zahvaljujući portfoliju softverskih tehnologija, kao i tradiciji i autoritetu na polju usluga upravljanja štampanjem i dokumentima, Canon klijentima pomaže na putu koji započinje optimizovanjem sistema uređaja, nakon čega ulazi dublje, u poboljšanje procesa i automatizovanje radnih procesa.“

Open plan business meeting

Moderne usluge upravljanja štampanjem i dokumentima

Ovo je veoma zanimljivo vreme za usluge upravljanja štampanjem i dokumentima. U današnjem svetu koji je zasnovan na podacima, fizički i elektronski dokumenti (i informacije u njima) od ključnog su značaja za efektivne poslovne operacije. Međutim, sa brzim porastom količine podataka, trošak efikasnog upravljanja i održavanja modernih skupova informacija predstavlja pravi izazov. Pored toga, postoji očekivanje da bi podaci kojima preduzeća raspolažu trebalo da doprinose pametnijim i efikasnijim načinima rada, uz omogućavanje šireg uvida klijenata ili podsticanja budućih inovacija.

U veoma dinamičnom svetu upravljanja dokumentima i informacijama, kompanija Canon nastavlja da razvija svoju postojanu ponudu usluga upravljanja štampanjem kako bi odgovorila na sve veću potražnju kancelarija i centralnih reprografskih odeljenja, uključujući okruženja sa više lokacija, multinacionalna i globalna okruženja, regionalno i globalno.

Workers reviewing digital content


Saradnja sa stručnjacima

Kako se digitalna transformacija penje na listi prioriteta u korporativnom svetu, efektivno upravljanje informacijama nikada nije bilo važnije. Digitalizacija upravljanja štampanjem, pored korišćenja skeniranja i snimanja, predstavlja pravu priliku za smanjivanje troškova, povećavanje bezbednosti i oslobađanje zaposlenih kako bi se usredsredili na isplativije ili vrednije zadatke putem brzog pristupa tačnim, relevantnim informacijama.

Upravljanje složenim štampanjem na nivou više kancelarija i odeljenja za štampu, zemalja i brendova može zaista da optereti interne resurse, uz nepotrebno trošenje vremena i novca preduzeća. Od ključnog je značaja da sarađujete sa profesionalnim partnerom na ovom polju. Zahvaljujući pristupu okrenutom klijentima, u kombinaciji sa proširenom ponudom rešenja za radni proces, kompanija Canon dobro je pozicionirana da preduzećima pomogne sa optimizovanjem procesa, stalnim unapređivanjem i pružanjem poboljšanja, rešenja i usluga preduzećima širom Evrope i dalje, uz korišćenje usluga upravljanja štampanjem i dokumentima.

Pošto preduzeća žele da odvoje veći deo profita za zaposlene i deoničare, sve više organizacija otkriva da im uvođenje usluga upravljanja štampanjem i dokumentima omogućava da se ponovo usredsrede na ono što rade najbolje. Iako se upravljanje informacijama obično poverava internim timovima, štampanje, a naročito upravljanje štampanjem, još uvek predstavlja jednu od poslednjih velikih oblasti nekontrolisanih troškova. Usluge upravljanja štampanjem i dokumentima predstavljaju ogromnu priliku za preduzeća svih oblika i veličina u vezi sa uvođenjem automatizacije, na način koji će trenutno pružiti pogodnosti na polju produktivnosti, troškova i bezbednosti.

Ako želite da uvedete usluge upravljanja štampanjem i dokumentima u preduzeće, saznajte više o tome kako Canon može da vam pomogne tako što ćete istražiti naše usluge upravljanja štampanjem.

Srodna rešenja

Otkrijte kako naše Usluge upravljanja štampanjem mogu da ubrzaju vaše poslovanje

Razgovarajte sa našim timom