Proizvod

Digitalnost nasuprot digitalizaciji: novo razmišljanje, nove prilike

Promenite način razmišljanja da biste otvorili nove poslovne modele – za to se zalaže Sven Fund

Sven Fund presenting at FBF 2017

Evolucija izdavaštva knjiga

Kao neko ko je veoma uključen u svet izdavaštva i tehnologije, sa velikim interesovanjem posmatram uticaj koji tehnološke inovacije imaju na izdavanje knjiga. Dolazak e-čitača, neočekivani porast popularnosti audio knjiga i složeni odnos između kompanije Amazon i izdavača zajedno su odigrali ključnu ulogu u oblikovanju industrije.


Međutim, najznačajnija promena u protekloj deceniji je to da su čitaoci postali manje vezani za knjigu kao opipljivi proizvod, pošto ona više nije u središtu našeg medijskog doživljaja. U doba digitalnosti, sada je prigodnije razmišljati o „sadržaju“.


Pre nego što objasnimo šta ova promena perspektive znači za širu izdavačku industriju, treba napraviti razliku između onoga što podrazumeva „digitalnost“, koja se razlikuje od „digitalizacije“.

Promena perspektive

Uz proces digitalizacije, poslovni model je i dalje u suštini zasnovan na štampi – izdavač menja namenu već dostupnog štampanog sadržaja za digitalnu platformu, kao što je e-čitač, i samo ga ponovo prodaje u novom formatu. U kontekstu digitalnosti, sadržaj nastaje u digitalnom obliku i otvara višestruke prilike za potpuno nove poslovne modele.


U principu, ova strategija digitalnog izdavaštva prilagođenija je modernom vremenu kojim upravlja tehnologija i očekivali biste da nju izdavači sa nestrpljenjem usvoje za svoje poslovanje. Međutim, digitalno bi trebalo posmatrati kao način razmišljanja, a ne kao tehnologiju – a ako bi njega izdavači više usvajali, prvo moraju da postanu bolji u upravljanju inovacijama.

Two women looking at iPad


Realnost je da, uz trenutno dostupnu tehnologiju, sadržaj može da se nadograđuje, digitalno redistribuira, pa čak i ponovo štampa na zahtev.

- Sven Fund, fullstopp

Postoje dve vrste izdavača: oni koji unapređuju poslovanje i oni koji se opiru inovacijama sve dok one ne prerastu u široko prihvaćeno rešenje. Možete da imate proaktivni ili reaktivni pristup. I dalje postoje „digitalno nepismeni“ izdavači koji možda imaju pristup digitalnim proizvodima i upoznati su sa njihovim prednostima, ali nisu potpuno prihvatili mogućnosti koje pruža digitalnost.


Sa tim na umu, slobodno može da se pretpostavi da izdavači ne koriste u potpunosti tehnološke funkcije dostupne i njihovoj branši. Stoga ne razumeju pun uticaj koji izdavačka tehnologija može da ima na način na koji rade.


Osobe u sektoru izdavaštva kojima je teško da prihvate „sadržaj“ kao dinamičan koncept iste su osobe koje knjige i dalje posmatraju kao „opipljive“ proizvode za jednokratnu upotrebu koji se jednom distribuiraju, a nakon toga se prebacuju na drugu platformu. Realnost je da, uz trenutno dostupnu tehnologiju, sadržaj može da se ažurira, digitalno redistribuira, pa čak i ponovo štampa na zahtev.


Zbog toga bi sve više izdavačkih kuća trebalo podsticati da prihvate digitalni način razmišljanja. Da biste iskoristili mogućnosti koje pružaju dinamično upravljanje sadržajem i tehnologija digitalne štampe.

Young woman reading book on train

Digitalni način razmišljanja

Digitalni način razmišljanja omogućava izdavačima da prihvate budućnost u kojoj su mogući zadaci malog obima i isporuka na zahtev. U kojoj im proaktivnije upravljanje životnim ciklusom artikala za izdavanje omogućava da maksimalno uvećaju komercijalnu vrednost sadržaja i da ga učine dostupnijim korisnicima.


Sa druge strane, ako proizvođači knjiga ulože u digitalnu proizvodnju, mogu da igraju važnu ulogu u motivisanju i navođenju izdavača da razmišljaju digitalno i da implementiraju unapređene, primarno digitalne procese koji omogućavaju poslovne modele za doprinos inovacijama.


Kao što vidite, inovacije na polju izdavanja knjiga nisu jednosmerne. Veća je verovatnoća da će se postići kroz održivu, trilateralnu saradnju između izdavača, štampara knjiga i dobavljača tehnoloških rešenja.

Autor Sven Fund


Sven Fund je osnivač i izvršni direktor kompanije fullstopp, konsultantske kuće za akademske izdavače koja pruža strateško savetovanje u vezi sa različitim stvarima, od upravljanja promenama do spajanja i akvizicija. Svenova kompanija ne radi samo sa dobavljačima, kao što su štamparije ili distributeri, već ima i ulogu posrednika između akademskih biblioteka i izdavača.

Srodna rešenja

Dodatno istražite

Otkrijte transformativnu snagu digitalne štampe

Razgovarajte sa našim timom