Pripremite kancelariju za GDPR promene regulative

Koliko je usaglašeno vaše preduzeće? Saznajte uz GDPR infografiku kompanije Canon

PREUZMITE INFOGRAFIKU

Close up of man with tablet and laptop

Propisi u vezi sa bezbednošću podataka koji imaju najveći uticaj

Važne promene pravne regulative u vezi sa podacima tokom 2018. imaju veliki uticaj na bezbednosne strategije evropskih preduzeća koja se primarno bave podacima – velika i mala – u svim sektorima.

Ova infografika daje pregled aktuelnog stanja pravne regulative i pruža ključnu statistiku i činjenice iza GDPR i PSD2, kao i druge stvari.

ISO zahtevi su poboljšali manipulisanje informacijama i 98% slučajeva

Uz procenu da zlonamerne aktivnosti utiču na 637,6 miliona evra iz fondova EU, usaglašenost sa pravnom regulativom nikada nije bila važnija

PREUZMITE INFOGRAFIKU

Female hands with black tablet
Office team working in office around white desks

Održite usklađenost sa zakonima za zaštitu podataka

Iskoristite digitalnu tehnologiju da biste prilagodili strategiju upravljanja rizikom potrebama svog preduzeća

Saznajte kako kancelarijska rešenja kompanije Canon mogu da vam pomognu da kreirate bezbedniju povezanu kancelariju


OBRATITE NAM SE