DWF-hero1-1600x600

Savet okruga Hertsmir održava visok učinak uz Canon

DWF-logo.jpg

Odeljenje je uspešno reagovalo na program smanjenja troškova, uz profitabilan rad i garanciju očuvanja reputacije da nikad ne prekoračuje rokove.

Rezultati

Smanjenje troškova za 30% uklanjanjem potrebe za eksternalizovanjem

Smanjenje troškova za 30% uklanjanjem potrebe za eksternalizovanjem

Produktivnost je povećana za 100%

Produktivnost je povećana za 100%

Profit od spoljnih poslova ponovo je uložen u konsultantske usluge

Profit od spoljnih poslova ponovo je uložen u konsultantske usluge

Hertsmere

Cilj

Odeljenje za štampu saveta moralo je da odgovori na nalog saveta za smanjivanje troškova uz održavanje visokog učinka.

Izazovi

• Smanjivanje troškova

• Održavanje visokog nivoa učinka

• Povećavanje obima štampe na zahtev

Pristup

Kao klijent kompanije Canon od 2008. godine, interno odeljenje za štampu Saveta sa dva zaposlena oslanja se na kompaniju Canon, njenu tehnologiju i ekspertizu, što obuhvata i učestvovanje u programu Essential Business Builder radi održavanja visokog nivoa reprografske usluge.

Hertsmere