ABC- Hero1

Bolnički fond iz Ujedinjenog Kraljevstva investira u rešenje za e-trgovinu za štampu radi povećavanja efikasnosti i generisanja novog izvora prihoda

DWF-logo.jpg

Nakon procene usluga podrške u svim ograncima, Rotherham, Doncaster and South Humber NHS Foundation Trust investirao je u rešenje za e-trgovinu kompanije Canon.

Rezultati

Uspostavljen je sistem koji otvara nove izvore prihoda za RDaSH

Uspostavljen je sistem koji otvara nove izvore prihoda za RDaSH

Pojednostavljen proces veb naručivanja koji klijentima pruža kontrolu nad odobrenjima i neposredan način naručivanja usluga štampe

Pojednostavljen proces veb naručivanja koji klijentima pruža kontrolu nad odobrenjima i neposredan način naručivanja usluga štampe

Eliminisani su ručni procesi poput unosa podataka, provere i ispravljanja dokumenata, što operaterima u odeljenjima za štampu omogućava da više vremena posvećuju obradi porudžbina

Eliminisani su ručni procesi poput unosa podataka, provere i ispravljanja dokumenata, što operaterima u odeljenjima za štampu omogućava da više vremena posvećuju obradi porudžbina

RDash

Cilj

Stvaranje dodatnog izvora prihoda pružanjem usluga štampe spoljnim klijentima, povećavanje efikasnosti poslovanja i smanjivanje količine otpada

Izazovi

• Zamena sistema za dodelu kartica zadataka zasnovanog na papiru

• Usavršavanje dugačkog procesa dizajniranja dokumenata

• Instaliranje veb rešenja koje bi omogućilo komercijalnu dostupnost usluga štampe za spoljne klijente

Pristup

Primena softverskog rešenja zasnovanog na informatičkom oblaku radi kreiranja veb portala za štampu, u početku za interne klijente, uz naknadno proširenje na spoljne korisnike kojima su potrebne usluge štampe