UKE-hero1

Canon je preuzeo upravljanje gotovo svim sistemima za štampu u Univerzitetskom medicinskom centru Hamburg-Ependorf, što je dovelo do transparentnosti troškova i pojednostavljenja radnih procesa.

Univerzitetskom medicinskom centru Hamburg-Eppendorf (UKE) bilo je potrebno da smanji troškove štampe i da eksternalizuje složene usluge štampe. Uprkos složenom i zastarelom okruženju, kompanija Canon je implementirala prilagođene usluge kontrolisanog štampanja koje pokrivaju skoro sve aktivnosti štampe, i očekuje se da će smanjiti troškove za 16% za samo pet godina.

UKE-image1.jpg
UKE-image2

„Sada je podrška za štampače i višefunkcionalne sisteme mnogo bolja zato što je pružaju stručnjaci kompanije Canon. Kao rezultat toga, mi kao IT odeljenje možemo da se usredsredimo na osnovne zadatke. Pored toga, troškovi štampe su nam niži nego ikada pre.“

Florijan Bentin, direktor odeljenja za kancelarijske usluge