DWF-hero1-1600x600

Ništa nije nemoguće za interno odeljenje za štampu kompanije Alfa Laval

DWF-logo.jpg

Bek-Jorgensen imao je jasnu ideju onoga što želi: kompaktnu, brzu i pouzdanu tehnologiju digitalne štampe koja bi kompaniji omogućila da interno implementira celokupnu proizvodnju za klijente, kao i da dodatno automatizuje radni proces. Detaljno je razgovarao sa raznim dobavljačima, odlučan da pronađe partnera koji će biti podjednako posvećen njegovom odeljenju kao i on. Ispostavilo se da je taj partner Canon.

Rezultati

Celokupna proizvodnja priručnika za klijente, kao i prodajnih i marketinških materijala za zaposlene u kompaniji Alfa Laval

Celokupna proizvodnja priručnika za klijente, kao i prodajnih i marketinških materijala za zaposlene u kompaniji Alfa Laval

Poboljšana produktivnost zahvaljujući daljinskom pristupu

Poboljšana produktivnost zahvaljujući daljinskom pristupu

Minimalno vreme neoperativnosti i trenutno servisiranje

Minimalno vreme neoperativnosti i trenutno servisiranje

Manji broj klikova po proizvodu (ušteda na klikovima po proizvodu pokriva mesečne troškove iznajmljivanja)

Manji broj klikova po proizvodu (ušteda na klikovima po proizvodu pokriva mesečne troškove iznajmljivanja)

IMG_9997_595web_objective

Cilj

Unapređivanje efikasnosti i kvaliteta internog okruženja za proizvodnu štampu kompanije Alfa Laval.

Izazovi

• Loš model štampe – pola proizvodna i pola kancelarijska tehnologija – nedostatak produktivnosti, pouzdanosti i kvaliteta

• Česti periodi neoperativnosti proizvodnje

• Nedostatak kontrole nad krajnjim proizvodom

Pristup

Pošto joj aktuelni dobavljač usluga proizvodne štampe nije pružao dobru vrednost za uloženi novac, kompanija Alfa Laval bila je impresionirana posvećenošću tima kompanije Canon, koji je klijentu predstavio tehnologiju modela imagePRESS C800 i demonstrirao kako će se uklopiti u njihovo poslovanje, kao i u kom pravcu će ih odvesti u budućnosti. Menadžera za proizvodnu štampu takođe je privukla funkcija daljinskog pristupa, koja omogućava nadgledanje okruženja za štampu od kuće radi postizanja veće kontrole, produktivnosti i fleksibilnosti.

IMG_9753_595