DWF-hero1-1600x600

Savet Enfilda ulazi na tržište štampe u boji velikog obima uz Canon

DWF-logo.jpg

Savet Enfilda postavlja visoke standarde za sva svoja odeljenja. Kao lokalna vlada, od ključne je važnosti da poreski obveznici dobiju odličnu vrednost za uloženi novac od Saveta i njegovih usluga. Istovremeno, Savet mora da se pridržava strogih smernica u vezi sa budžetom i brendom.

Rezultati

Obrt je povećan za 30% za sav papirni materijal

Obrt je povećan za 30% za sav papirni materijal

Produktivnost je povećana za 50%

Produktivnost je povećana za 50%

20% više poslova u boji sada se obrađuje interno (trenutno je 65% u boji, 35% monohromatski)

20% više poslova u boji sada se obrađuje interno (trenutno je 65% u boji, 35% monohromatski)

Uspostavljanje internog portala za štampu sa veba i modernizovane veb stranice, što donosi 70% ukupnog posla

Uspostavljanje internog portala za štampu sa veba i modernizovane veb stranice, što donosi 70% ukupnog posla

enfield_council

Cilj

Povećavanje vrednosti internog odeljenja za štampu saveta obrađivanjem veće količine zadataka štampe u boji velikog obima.

Izazovi

• Nemogućnost odgovaranja na sve veću potražnju za štampom u boji

• Postojećoj tehnologiji digitalne štampe nedostaje produktivnost, stabilnost boja na otiscima i isplativost za odgovaranje na potražnju

• Zahtev da obim štampe bude usklađen sa strogim smernicama za brend koje propisuje savet

• Previše zadataka velikog obima se eksternalizuje

Pristup

• Interno odeljenje za štampu Saveta Enfilda sve vreme je impresionirano uslugom i podrškom kompanije Canon od kada su postali klijent 2005. godine.

• Cilj je da se tokom 2014. nadogradi infrastruktura za digitalnu štampu u boji, pa je klijent učestvovao u programu Canon Business & Innovation Scan, kao i u programu Essential Business Builder radi boljeg razumevanja tržišta interne štampe i štampe u boji.

• Ohrabren konsultacijama i smernicama kompanije Canon, klijent je investirao u novu proizvodnu tehnologiju imagePRESS i nastavlja saradnju sa timovima kompanije Canon za razvoj poslovanja i rad sa klijentima radi širenja poslovanja.

enfield_council