Eureco-hero1.jpg

Eureco-Pharma BV uživa u rezultatima nakon prebacivanja digitalne štampe brošura na interno odeljenje

Eureco-Pharma BV je kompanija specijalizovana za paralelni uvoz lekova i prepakivanje, koja ima godišnji obrt od 40 miliona evra. Do prošle godine je štampanje brošura sa informacijama za pacijente na holandskom jeziku eksternalizovala spoljnom dobavljaču usluga. Ovaj pristup je imao značajne nedostatke, što obuhvata tipično kašnjenje od četiri nedelje i manjak fleksibilnosti. Pored toga, ova kompanija je utvrdila da eksternalizovanje štampanja brošura dovodi do velikih količina otpada.

Internalizovanje operacije štampanja brošura omogućilo je kompaniji Eureco-Pharma da smanji kašnjenje sa četiri nedelje na samo 24 sata. Fleksibilnost postignuta zahvaljujući mogućnosti štampanja brošura na zahtev omogućila je kompaniji da značajno smanji količinu otpada i pomogla joj da uštedi hiljade evra godišnje. Takođe je uspešno automatizovan proces savijanja i prebrojavanja zahvaljujući Horizon mašini za savijanje i sečenje, čime je ostvarena i ušteda u vezi sa radnom snagom.

Eureco-image1
Eureco-image2

„Do prošle godine sam prihvatao nepovoljne strane eksternalizovanja štampanja brošura i nikada se nisam ni raspitivao o mogućnostima. Međutim, nakon razgovora sa ljudima iz kompanije Canon, počeo sam da shvatam potencijalne prednosti.“

Jan de Kreij, generalni direktor i vlasnik