DWF-hero1-1600x600

Barry Callebaut postiže slatki uspeh uz rešenje kompanije Canon

DWF-logo.jpg

Tokom revizije poslovnih operacija kompanija Barry Callebaut identifikovala je štampu kao oblast kojoj je očajnički potrebna reforma. U stvari, štampanje i održavanje identifikovani su kao jedan od najvećih troškova, u pogledu vremena i novca.

Rezultati

Daljinsko štampanje sada je lako i besprekorno

Daljinsko štampanje sada je lako i besprekorno

Novim rešenjem se upravlja centralizovano iz sedišta

Novim rešenjem se upravlja centralizovano iz sedišta

Dvostrano štampanje povećalo je održivost štampe

Dvostrano štampanje povećalo je održivost štampe

Zaposleni mogu da dele i štampaju zadatke sa svake lokacije u roku od nekoliko minuta

Zaposleni mogu da dele i štampaju zadatke sa svake lokacije u roku od nekoliko minuta

Barry_Callebaut

Cilj

Kako bi ispunila ciljeve rasta, kompaniji Barry Callebaut bio je potreban potpuno novi sistem operacija usklađen sa njenim strateškim elementima: inovacijom, isplativošću, održivošću i širenjem.

Izazovi

• Postojeći sistem štampača uzalud je trošio vreme i resurse, kako običnih zaposlenih tako i IT tima

• Pojedinačni štampači bili su nezgodni za upravljanje i servisiranje

• Operacije su bile spore i nezgodne

• Veliki troškovi integracije sistema za štampu sa drugim kancelarijama na različitim lokacijama

Pristup

Implementiran je novi sistem višefunkcionalnih štampača kompanije Canon i centralna infrastruktura za štampu kako bi zaposleni dobili intuitivan i besprekoran doživljaj štampanja i skeniranje.

Barry_Callebaut