Borealis-hero1

Globalno rešenje za globalno poslovanje

Uz kancelarije u 17 zemalja, kompanija Borealis zavisi od globalnih dobavljača IT usluga kada je u pitanju kratko vreme reagovanja na probleme u vezi sa podrškom. Postojanje jednog globalnog dobavljača usluga štampe sa centralnom osobom za kontakt koja upravlja uslugom u svim zemljama, predstavlja kritičan deo ovog zahteva.

Nakon pažljive procene tržišta, kompanija Borealis obratila se kompaniji Canon. 1.165 uređaja u 17 zemalja zamenjeno je sa 1.000 uređaja u roku od samo osam meseci. Ne samo da je promena bila neprimetna za sve korisnike na koje je uticala, već je konačno rešenje povećalo bezbednost dokumenata, a kompanija Borealis takođe ostvaruje uštedu kada su u pitanju održavanje i podrška zahvaljujući visokom stepenu standardizacije.

Borealis-image1

„Ukupno gledano, tri stvari u vezi sa ovim projektom po meni se zaista ističu“, kaže Džeki Cilen. „Kao prvo, kompanija Canon je zaista globalni „igrač“. Drugo, implementacija čitavog projekta – u pogledu vremena, budžeta i postignutog nivoa standardizacije – bila je zaista glatka. Poslednje, ali za mene najvažnije, uz kompaniju Canon, podrška nakon završetka projekta podjednako je dobra kao i u fazi implementacije. Dobijamo najbolju moguću podršku na globalnom nivou, a to je baš ono što smo tražili od partnera za tehnologiju.

„Cilj nam je bio da napravimo neprimetan prelaz na standardizovano okruženje za štampu, koje je takođe potpuno umreženo. Glavna motivacija za ovo bilo je pružanje centralizovanije podrške korisnicima, kao i ostvarivanje uštede u pogledu održavanja i podrške.“

Džeki Cilen, rukovodilac tima za informacione tehnologije i sisteme