OD KUPOVINE DO PLAĆANJA

Rast uz podršku P2P automatizovanja

Middle-aged man in shirt walks between warehouse shelving

Rastuće preduzeće

KEW Electrical je jedan od nezavisnih veleprodavaca električne opreme iz Ujedinjenog Kraljevstva sa najvećim rastom, snažnom reputacijom dostupnosti robe na lageru istog dana i sa osobljem posvećenom klijentima.

Man in high visibility vest takes stock of boxes in electrical wholesaler warehouse

Uticaj brzog širenja

Pošto je brzina rasta kompanije počela da prevazilazi njen kapacitet, finansijski tim je ručno obrađivao više od 96.000 faktura prema dobavljačima. Ti pojedinačni papirni tragovi otežavali su praćenje obračunavanja robe koja je primljena, ali nije fakturisana. Bez odgovarajućeg uvida u troškove, brzo rastuće poslovanje takođe je pogodio nedostatak protoka novca.

Kompaniji KEW Electrical bilo je potrebno rešenje za upravljanje procesom koje može da prati rast poslovanja.

Woman in office processes Accounts Payable paper invoices in front of computer

Digitalna transformacija uz Canon Purchase to Pay

Formiranjem strateškog partnerstva sa kompanijom Canon, kompanija KEW Electrical uspela je da transformiše proces fakturisanja pomoću sveobuhvatnog automatizovanog rešenja Canon Purchase to Pay (P2P).

Ovaj digitalizovani radni proces automatizuje 80% procesa fakturisanja kompanije KEW Electrical u okviru jedne platforme, uz automatsko podudaranje, čuvanje i zavođenje elektronskih faktura prema brojevima radnih naloga. Uz brži i inteligentniji rad, rešenje Canon Purchase to Pay omogućava kompaniji KEW Electrical da održava i podržava rast poslovanja putem visoke produktivnosti, potpune usklađenosti i transparentnosti troškova.

Man in shirt talks to man in high visibility jacket among rolls of electrical cabling in warehouse


FAKTURE SE VIŠE NE GUBE U POŠTI, NITI SE KASNI SA NJIHOVOM OBRADOM ZAHVALJUJUĆI DINAMIČNOSTI I EFIKASNOSTI AUTOMATIZOVANOG SISTEMA.

Tim Standing,
Finansijski direktor u kompaniji KEW Electrical

Automatizovanje radnog procesa, za merljiv rast

Implementiranje P2P automatizovanja omogućilo je kompaniji KEW Electrical da održi potpunu transparentnost i kontrolu nad tokom novca i troškovima. Ova unapređena kupovna moć uklanja potrebu za dodatnim osobljem i smanjuje troškove prema dobavljačima – ova kompanija može čak i da iskoristi prednost popusta za plaćanje na vreme radi brzog plaćanja dobavljačima.

U izvršnom odeljenju kompanije KEW Electrical, funkcije izveštavanja i kontrolne table P2P rešenja pružaju jasan uvid u ceo proces fakturisanja, čime se maksimalno smanjuje rizik od prevare i dupliranja plaćanja.

Automatizovano rešenje pokazalo se toliko uspešnim u finansijskom timu i izvršnom odeljenju, da je kompanija KEW Electrical sada počela da koristi Canon Purchase to Pay u upravljanju režijskim troškovima.IMAMO OGROMAN POTENCIJAL ZA RAST I ŽELIMO DA NASTAVIMO DA RADIMO SA PARTNEROM KOJI MOŽE DA NAS PODRŽI I DA NASTAVI OVO PUTOVANJE SA NAMA.

Transformišite poslovanje uz brža i inteligentnija Purchase to Pay rešenja.

Razgovarajte sa našim timom