ABC- Hero1

Na putu uspeha uz inkdžet

Documenteam GmbH & Co. Kompanija KG Bielefeld specijalizvana je za štampanje materijala za obuku, tehničkih priručnika i knjiga. Danas se određeni broj njihovih proizvoda pravi digitalno i na zahtev. Zahvaljujući novom inkdžet sistemu Océ VarioPrint i300 koji koristi medije iz tabaka, ova kompanija može efikasno da izađe na kraj sa pritiskom troškova sa kojim se dobavljači usluga štampe svakodnevno suočavaju.

ABC-image1
ABC-image1

„Zadatke male dužine nije moguće ekonomično obaviti u ofsetnoj tehnici. Istovremeno, zadaci određenih dužina preskupi su kada se štampaju na sistemima zasnovanim na toneru. Tržište je postalo izuzetno osetljivo na cene, pa smo morali da pronađemo rešenje.“

Torsten Bišof