EL-hero1

Canon rešenja za upravljanje štampanjem pomažu Istočnom Lotijanu da „štampa pametno“

Poput mnogih lokalnih uprava širom Ujedinjenog Kraljevstva, savet Istočnog Lotijana bio je suočen sa izazovom smanjivanja troškova i povećavanja efikasnosti uz održavanje nivoa usluga. Štampanje i kopiranje su ubrzo došli „pod lupu“, a savet je bio impresioniran prednostima koje bi usluga kontrolisanog štampanja kompanije Canon mogla da ponudi. Pošto su prepoznali potrebu za ranim prihvatanjem od strane internih korisnika, kompanija Canon i projektni tim iz Istočnog Lotijana zajednički su se trudili da promene stavove pomoću efikasne obuke i plana komunikacije. Sada usluga kontrolisanog štampanja kompanije Canon predstavlja sastavni deo svakodnevnog rada saveta i omogućava nadgledanje sistema za štampu na mikro nivou radi aktivnog identifikovanja mogućnosti za smanjivanje troškova.

EL-image1

„Imali smo okvirnu ideju onoga što želimo da postignemo, ali nismo bili sigurni kako tačno to da ostvarimo. Stoga nam je iskustvo kompanije Canon u implementiranju čitavog opsega različitih rešenja za druge klijente zaista pomoglo da dođemo do pravog rešenja.“

Džuli Kohi, finansijski menadžer