EHB-hero1

Booths postiže povećanje produktivnosti od 50% pomoću rešenja kompanije Canon za obradu faktura

Regionalni lanac supermarketa u razvoju trenutno zapošljava preko 3.000 ljudi u 29 prodavnica širom severozapadnog dela zemlje. Kompanija naporno radi na angažovanju u zajednicama u kojima trguje i na razvoju asortimana proizvoda sopstvene robne marke, u saradnji sa lokalnim dobavljačima i proizvođačima. Iako su Booths i mnogi lokalni dobavljači i proizvođači sa kojima trguje imali koristi od ovog simboličnog partnerstva, neiskustvo mnogih partnera sa kojima trguje dovelo je do toga da većina šalje fakture koje značajno variraju po pitanju tipa i kvaliteta.

Sa ciljem postizanja efikasnijih metoda rada, kompanija Booths odlučila je da nabavi rešenje koje bi unapredilo proces drastičnim smanjivanjem vremena koje se troši na ručnu obradu faktura. Nakon razmatranja nekoliko opcija, kompanija Booths je usvojila rešenje za obradu faktura kompanije Canon, koje je dovelo do uštede vremena i značajnog povećanja produktivnosti tokom dve godine od implementacije.

EHB-image1

„Sada možemo da predstavimo mnogo precizniju sliku poslovanja zato što tačno znamo gde se faktura zadržala.“

Stiv Samner, finansijski kontrolor