varioPRINT 6270 TITAN
Specifikacije

Detaljne specifikacije

Tehnologija

Imaging technology

Tehnologija Gemini za trenutno obostrano štampanje, tehnologija Advanced Active Registration, Paper Logic

Rezolucija mašine

LED, 600 x 1200 tpi, 85/106/125/141/180 lpi

Brzina štampe

272 A4 otiska u minuti
146 A3 otisaka u minuti

Privremene licence za brzinu

Privremene licence za brzinu pružaju fleksibilnost putem povećanja brzine tokom ograničenog perioda

Maksimalni mesečni obim štampe (A4)

750.000–8.000.000 (A4 slike)

Za opštu namenu

Rukovanje

Intuitivni ekran visoke rezolucije u boji od 15 inča osetljiv na dodir

Zaštita životne sredine

Potrošnja energije

Režim pripravnosti: 0,9 KW
Režim štampe: 4,4 KW

Štitnik za štampu

Osnovne informacije

Jedinica za naknadno spajanje za seriju varioPRINT 6000 MICR TITAN i opcija za varioPRINT 6000 TP TITAN

Manipulisanje papirom

Ulaz za papir (standardni)

Modul za papir sa 4 ležišta (2 x 1.700 listova + 2 x 600 listova)

Opcije

Drugi i treći modul za papir

Maksimalni kapacitet papira

24.000 A4 listova iz 4 standardna i 8 opcionih ležišta za papir (mediji težine 80 g/m2)
Opciono dvostruko ležište za papir za povećavanje ulaznog kapaciteta za A4

Težina papira

45–50 g/m2 uz opcioni modul za lake medije
50–300 g/m2 za medije koje preporučuje Canon
60–200 g/m2 za druge medije
Premazani mediji: 120–200 g/m2: standardno, 80–120 g/m2 / 200–250 g/m2: (samo za odobrene medije)

Veličine papira

203 x 203 mm – 350 x 500 mm; Statement (178 x 252 mm)

Standardni modul za papir

Ležišta za papir

2 x 600 listova, 2 x 1.700 listova (80 gsm)

Standardni kapacitet papira

4.600 listova

Veličine papira

203 x 203 mm – 488 x 320 mm;
178 x 252 mm*

Opcioni modul za papir

Opis

Dva dodatna modula za papir mogu da se uključe uz standardni modul za papir

Ležišta za papir

2 x 600 listova, 2 x 1.700 listova (80 gsm) po modulu za papir

Maksimalni kapacitet papira

16.000 listova (zajedno za 2 modula za papir uz dvostruko ležište)

Veličine papira

203 x 203 mm – 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)*

Fleksibilni modul za papir

Opis

Fleksibilni ulazni modul za papir koji može da primi i medije formata 350 x 500 mm. Može da se koristi kao standardni modul za papir (kao prvi modul nakon mašine)

Ležišta za papir

2 x 600 listova, 1 x 1.650 listova (80 g/m2) po modulu za papir

Veličine papira

2 gornja ležišta: 203 x 203 mm (LEF) – 488 x 320 mm; Statement (178 x 252 mm)
2 grupna ležišta: 203 x 208 mm (LEF) – 500 x 350 mm (SEF)

Maks. velič. papira

350 x 500 mm SEF samo u feksibilnim ležištima za papir (grupna ležišta)

Min. velič. papira

Normalna ležišta: isto kao za standardni modul za papir; Fleksibilna ležišta za papir 208 x 203 mm

Slagač velikog kapaciteta – H1

Opis

Moguće je dodati do tri slagača velikog kapaciteta

Slaganje

2 x 3.000 listova (80 gsm) po slagaču

Veličine papira

203 x 203 mm – 350 x 500mm; opciono 178 x (203–320 mm)

Maksimalni kapacitet papira

18.000 listova (3 slagača)

Funkc.

Štampanje umetaka, DFD završna obrada za nezavisne alatke za završnu obradu

Opcioni uređaj za završnu obradu

Opis

Opciona jedinica za heftanje i slaganje u kombinaciji sa slagačem velikog kapaciteta

Izlazni kapacitet

4.000 listova (80 gsm, A4)

Kapacitet heftalice

100 listova (80 gsm)

Veličine papira

208 x 275 mm – 220 x 306 mm

Heftanje

Heftanje u uglu, dvostrano heftanje

Položaj za heftanje

Uspravno, položeno, korice

Funkc.

Opciono: kartridž za heftanje i heftalice za 50 listova (namenski za proizvodnju tankih dokumenata)

Komander

Opis

PRISMAsync komander; Tip: C53 iBase

Interfejs

10/100/1000 MB, 2 x 1GB Ethernet port

Page Description Language(s)

APPE (Adobe® PDF Print Engine)
• Adobe® PostScript® 3TM / strimovani PostScript®
• PPML/GA nivo 1
• PPML verzije 1.5, 2.1 i 2.2
PDF 1.7
PCL 6
IPDS (opciono)

Protokoli

TCP/IP (LPR/LPD, socket), SMB statička/automatska IP adresa (preko DHCP servera)
SNMP v1–v3 (MIB štampača, privatni MIB, MIB za nadgledanje poslova), IPP

Radni proces

Štampanje sa USB uređaja

Automatsko prepoznavanje jezika za PostScript, PDF i PCL 6
Trenutni prelazak sa IPDS ili PCL5e/PJL na PostScript 3, PDF ili PCL 6
Ponašanje prenosa za sve PDL-ove
Softver Xerox DigiPath®/FreeFlow i podrška za kartice posla pomoću softvera DPlink
PDF, PS, PCL, XPS putem USB veze na upravljačkoj tabli
Kodak SmartBoard® podrška za povezivanje uz KDKlink

Softver Prisma®

PRISMAprepare
PRISMAsatellite
PRISMAspool
Dpconvert
Vpconvert
PRISMAdirect
PRISMAsync Remote Control
PRISMAproduction

Komplet za lagane medije

Opis

Specijalni komplet koji pruža podršku za korišćenje medija >44 gsm, zahteva vazduh pod pritiskom, preporučuje se za specijalizovane načine primene sa laganim medijima

Veličine papira

203 x 203 mm – 350 x 500mm, svi formati koje podržavaju ulazni moduli za papir

Težina papira

>44 g/m2 za obični papir, vlakna usmerena u pravcu uvlačenja

Dodatak za pravljenje brošura (BLM200)

Kapacitet heftanja

2–25 listova (mediji težine 80 g/m2)

Izlazni kapacitet na pokretnoj traci

Zavisi od debljine brošure: do 100 brošura;
dostupan je opcioni PowerStacker
Pokretna traka podržava neograničeno slaganje uz isporučivanje brošura u spoljno prihvatno ležište

Težina papira Stranice brošure:

60–300 gsm

Korice brošure:

do 300 g/m2

Min. veličina papira

203 x 248 mm

Maks. veličina papira

320 x 470 mm

Funkc.

Sedlasto povezivanje pomoću šaržera heftalice, polusavijanje (1 list)

Opcije

Modul uređaja za opsecanje spreda; SquareFold modul;
Uređaj za okretanje za maksimalnu produktivnost proizvodnje A5 brošura;
PowerStacker za najviše 400 brošura

Dodatak za pravljenje brošura (BLM550+)

Kapacitet sedlastog povezivanja

2–52 lista (mediji težine 80 gsm); 2–56 listova (mediji težine 70 gsm).

Izlazni kapacitet na pokretnoj traci

Zavisi od debljine brošure: do 35 brošura; dostupan je opcioni slagač brošura.
Pokretna traka podržava neograničeno slaganje uz isporučivanje brošura u spoljno prihvatno ležište

Težina papira Stranice brošure:

70–300 gsm

Korice brošure:

do 300 g/m2

Min. veličina papira

203 x 203 mm

Maks. veličina papira

350 x 503 mm

Omogućava sedlasto povezivanje

do 6 poveza po brošuri, polusavijanje (1 list); Opsecanje spreda; Pravljenje kvadratnog hrbata; Uređaj za okretanje za maksimalno produktivnu proizvodnju A5 brošura

Opcije Slagač brošura za proizvodna okruženja

kapacitet slaganja 1040 mm, što znači približno:
- 450 brošura od 10 listova/40 stranica (hrbat od 2 mm)
- 180 brošura od 25 listova/100 stranica (hrbat od 5 mm)
- 90 brošura od 50 listova/200 stranica (hrbat od 10 mm)

Integrisana jedinica za montiranje kamere

Linijska provera pomoću kamere

Uređaji za završnu obradu nezavisnih proizvođača

Zahvaljujući otvorenom DFD interfejsu, serija varioPRINT 6000 TITAN podržava uređaje za završnu obradu trećih strana.
Neki primeri uređaja za završnu obradu trećih strana:
BGB 3202 Perfect Binder
GBC PowerPunch

*uz opcioni umetak za format Statement