Client Tools

Client Tools

Besplatni softverski paket Client Tools za veliki format pomaže vam da pripremate, pregledate i šaljete tehničke dokumente na različita odredišta. Ovaj softver za ploter možete da koristite za slanje poslova na jedan štampač širokog formata, internom centru za štampu ili na štampač za daljinske poslove, kao i za digitalno otpremanje na onlajn usluge. Client Tools softver za široki format maksimalno povećava praktičnost i efikasnost štampe tako što klijentima pruža jedan korisnički interfejs za sve svakodnevne zadatke, čime se eliminiše složenost i smanjuje utrošeno vreme.

Prednosti

  • Koristite jednu alatku za slanje poslova na različita odredišta
  • Grupna obrada različitih tipova datoteka, što obuhvata PDF, DWG, DWF, DWFx, TIFF i HPGL
  • Alatka za veran prikaz sa pravim WYSIWYP pregledom smanjuje količinu grešaka
  • Potpuna integracija sa programom Adobe Reader za veoma kvalitetnu obradu i štampanje PDF datoteka
  • Lako dodavanje žigova i preklopnih slojeva

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Client Tools

Slanje poslova na različita odredišta


Softverski paket Client Tools za široki format pomaže vam da pripremate, pregledate i šaljete tehničke dokumente na različita odredišta. U ove opcije za slanje poslova spadaju:
Lokalni štampač. Možete direktno da štampate na jednom štampaču širokog formata.
Više internih štampača. Možete direktno da štampate na više štampača povezanih pomoću softvera Repro Desk Studio.
Interni centar za štampu. Dokumente za štampu možete da šaljete pomoću softvera Repro Desk u interni centar za štampu.
Spoljno reprografsko odeljenje. Pomoću softvera Repro Desk dokumente možete da šaljete u reprografsko odeljenje putem Interneta radi štampanja.

Alatka za jednostavno slanje poslova za seriju CS2400


Kao deo softverskog paketa Client Tools za velike formate, Publisher predstavlja praktičnu Windows alatku za grupno štampanje dokumenata na štampačima iz serije CS2400.
Publisher podržava mnoštvo različitih formata datoteka, što obuhvata PDF, DWG, DWF, DWFx, TIFF, i HPGL. Neprimetno se integriše sa programom Adobe Reader radi veoma kvalitetne obrade i štampanja PDF datoteka. Pojedinačne dokumente je moguće pregledati pre štampe pomoću alatke koja pruža veran prikaz i pravi WYSIWYP (What You See Is What You Print) interfejs, koji veoma precizno prikazuje kako će biti odštampani na izabranom štampaču, što omogućava preciznu proveru sadržaja dokumenta i postavki za štampu.