Publisher Select 2

Publisher Select 2

Unapredite radni proces uz Publisher Select 2. Brzo i lako kreirajte, finalno pripremite za štampu i štampajte komplete tehničkih dokumenata pomoću štampača za velike formate - time se znatno povećava ukupna produktivnost štampe.

Prednosti

  • Poboljšana upotrebljivost i produktivnost uz novi intuitivni dizajn korisničkog interfejsa
  • Lako standardizujte radni proces upotrebom predložaka
  • Uštedite vreme operatera pomoću funkcije prevlačenja i otpuštanja za kreiranje zadataka
  • Izbegnite pogrešne otiske zahvaljujući automatizovanoj funkciji finalne pripreme za štampu, koja detektuje nekompatibilne postavke pre slanja zadatka
  • Pratite status i obavljajte radnje na poslatim zadacima
  • Brza promena štampača uz skraćeno vreme uključivanja i isključivanja
  • Skratite vreme pripreme za štampu do 30% u poređenju sa softverom Publisher Select 1

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Publisher Select 2

Produktivni softver za slanje poslova za velike formate


Publisher Select 2 je deo paketa ClearConnect koji se besprekorno integriše sa svim PlotWave i ColorWave sistemima, kao i sa imagePROGRAF štampačima iz serije iPF830/840/850, a omogućava brzu promenu štampača uz skraćeno vreme uključivanja i isključivanja. Zahvaljujući novom intuitivnom dizajnu korisničkog interfejsa pruža i poboljšanu upotrebljivost za maksimalnu produktivnost.

Standardizujte radni proces


Predlošci koji se lako koriste pomažu vam da standardizujete radni proces. Pločicama predložaka lako se pristupa na početnom ekranu, i oni vam omogućavaju da grupišete najčešće korišćene postavke kako biste obezbedili postojanu štampu, iz dana u dan i iz godine u godinu. Kreiranje novog predloška podjednako je lako kao i korišćenje postojećeg. Samo kliknite na znak "+", izaberite željene postavke i sačuvajte predložak pod željenim nazivom. Možete da kreirate onoliko predložaka koliko želite, bez ograničenja.

Uštedite vreme operatera


Uštedite dosta vremena pripreme zahvaljujući funkciji prevlačenja i otpuštanja, koja vam omogućava da lako izaberete datoteke koje želite da odštampate i da ih otpustite na željenu pločicu predloška. Automatski će se otvoriti prozor za finalnu pripremu za štampu. Uvoz datoteka podjednako je jednostavan. Samo kliknite na željenu pločicu predloška i uvezite dokumente koje želite da odštampate kao deo kompleta ili zadatka.

Izbegnite pogrešne otiske


Automatizovana funkcija finalne pripreme za štampu omogućava vam da brzo i lako proverite da li su postavke ispravne za svaki zadatak, čime štedite vreme i novac. Na primer, ako je zadatak prevelik za dostupne medije, dobićete jasno upozorenje u kojem je naglašeno na koju datoteku se odnosi. Dinamični pregled za štampu takođe jasno pokazuje položaj crteža na mediju, što olakšava podešavanje po potrebi. Pored toga, ako koristite fasciklu, funkcija automatskog detektovanja legende automatizuje orijentaciju datoteka za savršeno odštampan i presavijen dokument.

Pratite status štampača i zadatka


Korisnički interfejs takođe vam omogućava da pratite status povezanog štampača, na primer nivo mastila ili tonera i ubačene medije. Takođe možete da pratite status poslatih zadataka, pa čak i da obavljate radnje na njima kao što su otkazivanje*, brisanje, ponovno slanje, ponovno uređivanje i menjanje broja kopija.
*Osim za asortiman iPF

Skratite vreme pripreme za štampu do 30%


Priprema za štampu može da bude dug proces i da predstavlja značajan deo ukupnog vremena potrebnog za štampu. Pomoću nove funkcije prevlačenja i otpuštanja, u kombinaciji sa pločicama predložaka, možete da skratite vreme pripreme do 30%, u poređenju sa softverom Publisher Select 1.

Specifikacije proizvoda

Saznajte više o Publisher Select 2, njegovim karakteristikama i mogućnostima.