Repro Desk Studio

Repro Desk Studio

Softver za velike formate Repro Desk Studio predstavlja jednostavnu alatku sa jednim, svedenim korisničkim interfejsom za štampanje na više odredišta - lokalnim štampačima, centrima za reprodukciju, pa čak i spoljnim dobavljačima usluga štampe. Pruža vam istinski WYSIWYP prikaz sadržaja - to što vidite, to se štampa - radi provere pre štampanja. Udružen je sa integrisanim softverom za knjigovodstvenu evidenciju štampanja za lako praćenje i obračun količina i troškova štampe.

Prednosti

  • Jednostavna aplikacija za štampanje na jednom ili više štampača ili preko spoljnog dobavljača usluga štampe
  • Istinski WYSIWYP pregled najčešćih formata dokumenata
  • Integrisana knjigovodstvena evidencija za potpunu transparentnost troškova
  • Automatska distribucija zadatka najpodesnijem štampaču
  • Jedna aplikacija za štampanje kako na internim štampačima tako i eksterno, preko reprografičara

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Repro Desk Studio

Jedan program za upravljanje štampanjem


Softver za velike formate Repro Desk Studio ispunjava potrebe krajnjih korisnika za lakim pristupom različitim štampačima - bilo da je reč o brendu ili drugim brendovima, širokom ili malom formatu, štampanju u boji ili u crno-beloj tehnici, lokalno ili daljinski - sve se obavlja preko istog korisničkog interfejsa. Takođe, omogućava prosleđivanje zadataka lokalnim štampačima ili čak spoljnim dobavljačima usluga štampe. Moguće je unapred zadati pravila automatske distribucije zadataka ili deljenja na najpodesnije štampače, na primer prema formatu dokumenta, upotrebi boje ili veličini zadatka za štampanje.

Integrisana knjigovodstvena evidencija štampanja


Zahvaljujući integrisanim funkcijama za praćenje zadataka i za knjigovodstvenu evidenciju štampanja, Repro Desk Studio predstavlja značajan napredak u oblasti funkcija softvera za upravljanje štampanjem širokog formata. Funkcije knjigovodstvene evidencije softvera Repro Desk Studio omogućavaju automatsko praćenje svih zadataka za štampanje, skeniranje i kopiranje na uređajima širokog formata.

Specifikacije proizvoda

Saznajte više o Repro Desk Studio, njegovim karakteristikama i mogućnostima.