Wide Format Printer Drivers

Wide Format Printer Drivers

WPD je upravljački program koji mi biramo kada treba štampati preko štampača širokog formata iz Windows aplikacija.

Prednosti

  • Automatizovano ponašanje uz podrazumevane i prilagođene postavke predložaka
  • Neprekidno slanje povratnih informacija o štampaču - status, medij i dostupnost tonera sa mastilom
  • Jednostavna instalacija uz pomoć softver Connect Assistant i automatsko otkrivanje štampača
  • Jednostavna primena konfiguracija zahvaljujući predlošcima i deljenim prilagođenim veličinama
  • Optimalna obrada podataka za brzu dostupnost aplikacija, što vam omogućava da se brže vratite poslu
  • Jasan i moderan korisnički interfejs na kom su sve funkcije dostupne sa glavnog ekrana

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Wide Format Printer Drivers

Smanjite papirni otpad - sve se štampa kako treba iz prvog puta


Pogledajte precizni prikaz položaja slike na mediju uz interaktivno pregledanje na ekranu
Pogledajte neusklađenosti između slike i medija
Povratne onlajn informacije o dostupnim tipovima medija

Uklopite se sa poslednjim radnim procesom


Proverite i podesite raspored za štampanje PDF dokumenata od više strana, stranicu po stranicu
Jednostavno odštampajte željenu sliku uz pomoć funkcije automatskog isecanja
Pratite zadatke za štampanje uz pomoć integrisanih funkcija za knjigovodstvenu evidenciju

Upravljački programi za štampače širokog formata za razna okruženja


upravljački program za Adobe Postscript Level 3
Uz WPD, nudimo i upravljački program Adobe Postscript Level 3 za štampanje iz Apple Macintosh okruženja. Ovaj upravljački program je napravljen tako da funkcioniše sa svim TDS, TCS, ColorWave i PlotWave štampačima.

WPD1 za Windows


Upravljački program prve generacije za štampače širokog formata, napravljen tako da funkcioniše sa svim TDS, TCS, ColorWave i PlotWave štampačima, kao i sa starijim štampačima širokog formata.

WPD2 za Windows


Upravljački program nove generacije za štampače širokog formata napravljen tako da funkcioniše sa svim PlotWave 300, PlotWave 350, ColorWave 300, ColorWave 550, ColorWave 600 i ColorWave 650 štampačima.

Sertifikati


Optimizovani za štampanje iz AutoCAD® i AutoCAD aplikacija
Microsoft "Kompatibilan sa operativnim sistemom Windows 7"
Microsoft "Sertifikovan za Windows Server R2 2008"
Microsoft "Sertifikovan za Windows Server 2008"
Microsoft sertifikat "Funkcioniše sa operativnim sistemom Vista"
Napravljen za Microsoft XP
Napravljen za Windows 2003 Server
Testirao i odobrio Novell