CaptureOnTouch Pro
Specifikacije

Detaljne specifikacije

Opšte informacije

Naziv softvera

Canon CaptureOnTouch Pro

Verzija softvera

V4

Tip softvera

Skeniranje, kreiranje pretraživih PDF datoteka, organizovanje datoteka

Jezik interfejsa

engleski, francuski, nemački, italijanski, španski, portugalski, holandski, ruski, turski, arapski

Funkcije skeniranja

Metode skeniranja

Standardno skeniranje u 3 koraka
Skeniranje jednim dodirom pomoću menija sa prečicama
Sa table skenera (sa ili bez vidljivosti softvera)

Strana za skeniranje

Jednostrano, dvostrano, preskakanje prazne stranice

Izlazne datoteke

PDF, PDF/A, TIFF, TIFF sa više stranica, JPEG, PNG, BMP, PPTX

OCR funkcija

Da (kreiranje pretraživih i izmenjivih PDF datoteka i PPTX datoteka)

OCR podrška

engleski, francuski, nemački, italijanski, španski, portugalski, holandski, ruski, turski

Tipovi datoteka indeksa

Za svaku stranicu / za dokument

Formati datoteka indeksa

XML, CSV i JSON

Odvajanje serije

Brojač, bar-kôd1, separacioni kôd, OCR po zonama, prazna stranica, naslovna stranica

Skeniranje na komandu

Pokretanje skeniranja uz COT na osnovu komande iz drugih aplikacija

Alatka za konfigurisanje

Metod upravljanja

Za svakog korisnika / za računar (isto je za sve korisnike)

Postavke pristupa

Ograničavanje korisnika na unapred definisani meni sa prečicama
Zaključavanje menija sa prečicama
Definisanje fascikle za račvanje

Bezbednost

Zaključavanje konfiguracione alatke pomoću lozinke

Režim tankog klijenta

Korišćenje softvera CaptureOnTouch Pro u okruženju virtuelne radne površine

Ekološke postavke

Prikaz softvera

Pokretanje softvera CaptureOnTouch Pro prilikom povezivanja skenera
Softver se ne prikazuje prilikom skeniranja pomoću dugmeta na skeneru

Pravljenje rezervnih kopija / vraćanje

Čuvanje CaptureOnTouch konfiguracije radi vraćanja ili primene na više sistema

Kompatibilnost

Skeneri za dokumente

imageFORMULA P-208II
imageFORMULA P-215II
imageFORMULA DR-F120
imageFORMULA DR-C225II
imageFORMULA DR-C225WII
imageFORMULA DR-C230
imageFORMULA DR-C240
imageFORMULA DR-S150
imageFORMULA DR-M140
imageFORMULA DR-M160II
imageFORMULA DR-M260
imageFORMULA DR-M1060
Serija imageFORMULA DR-G2
Opcioni položeni A4 102 skener
Opcioni položeni A3 201 skener

Podrška za operativne sisteme

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 7 sa servisnim paketom 1 ili noviji
Microsoft Windows Vista sa servisnim paketom 2 ili noviji
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2008 R2 sa servisnim paketom 1 ili noviji

Podrška za tanke klijente

Citrix XenApp V.7.5

Moguće su izmene bez prethodne najave.

  1. Zahteva opcioni softverski modul za 2D kodove i bar-kodove