Canon PRISMAproduction Specifikacije

Softver za proizvodno štampanje

Softver za vaš radni proces

FUNKCIJE

Funkcije

Potpuno automatizovan sistem za radni proces sa mogućnošću obrade podataka visokih performansi.
Za sve standardne jezike za opisivanje stranica i tokove podataka za štampanje transakcija i dokumenata
Izvanredna pouzdanost i automatizovano oporavljanje od grešaka
Centralizovano upravljanje za jedan ili više štampača na lokaciji za štampanje sa centralnom administracijom, praćenjem i razmenom poruka
Prilagodljiv i modularan radi uklapanja sa širokim asortimanom IPDS štampača kompanije i drugih proizvođača brzine između 45 i 5.500 stranica u minuti
Za proizvodne štampače koji koriste medije iz tabaka i uzastopno uvlačenje
Dodatni upravljački programi za štampače bez podrške za IPDS u specifičnim okruženjima
Grafički korisnički interfejs za lokalni i daljinski pristup (bez potrebe za instaliranjem "debelih" klijenata)
Upravljač poslovima za štampu (lokalno i daljinsko slanje poslova pomoću internet pregledača)
Centralno rutiranje poslova za štampu
Jedan server ili grupna konfiguracija sa ripovanjem
Grupno štampanje i raspoređivanje opterećenja
Centralizovani knjigovodstveni podaci
Centralizovano upravljanje resursima
Upravljanje korisničkim pristupom, što obuhvata unapred definisane radne prostore za određene korisnike
Širok asortiman opcija za fizičko povezivanje i standardne protokole za prenos
Standardizovani prilagodljivi interfejs i brzi direktorijumi za automatizovano slanje i praćenje poslova
Dostupan je visok nivo prilagodljivosti pomoću profesionalnih usluga kompanije
Alatka za konfigurisanje papira omogućava izbor papira na osnovu atributa
Unapređene opcije Xerox povezivanja

SISTEMSKI ZAHTEVI

Sistemski zahtevi

U zavisnosti od potrebnog kapaciteta za štampače i obima štampe
Operativni sistem visokih performansi: SuSE Linux Enterprise Server