USLUGE

Onlajn upravljanje komunikacijom sa klijentima

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Unapredite korisnički doživljaj uz mogućnosti u vezi sa informatičkim oblakom

Upravljanje komunikacijom sa klijentima (CCM) onlajn pruža više od jednostavnog unapređivanja proizvodnje dokumenata; to je korak napred ka stvaranju potpuno usaglašenog, isplativog i klijentima okrenutog pristupa unapređivanju korisničkog doživljaja.

Integrisanje upravljanja procesima i kanalima može da otvori nove vidove poslovne komunikacije. Pređite na potpuno upravljanu uslugu hostovanu u informatičkom oblaku i iskoristite jedinstvenu klijentsku aplikaciju CCM kompanije Canon.

Šta nudimo

Usluga obrade

Obrada se unapređuje kreiranjem komunikacija spremnih za željenu vrstu isporuke, od datoteka primljenih od klijenata.

Usluga isporuke

Pripremljene datoteke su spremne za vraćanje klijentu na dalju obradu i/ili za isporuku njihovom krajnjem klijentu.

Usluga štampanja i pošte

Provodite više vremena usredsređeni na osnovne aktivnosti eksternalizovanjem proizvodnje i isporuke štampanog materijala i pošte stručnim timovima kompanije Canon.

Usluga e-pošte

Potpuno formatirana komunikacija e-poštom se šalje krajnjim klijentima, uz praćenje radi uparivanja izveštaja o vraćenim e-porukama.

Usluga štampanja neisporučenog sadržaja

Automatski garantujte da će sva komunikacija proći, uz isporuku datoteka spremnih za štampu u slučaju vraćenih ili neisporučenih e-poruka nakon nekoliko pokušaja.

Metodi isporuke

Kompletno upravljanje

Canon upravlja vašim primljenim podacima, koji se obrađuju, oblikuju u format za komunikaciju i bezbedno se hostuju u informatičkom oblaku.

Vešti resursi

Naše osoblje je izuzetno vešto u pretvaranju podataka u personalizovanu, ciljanu i usaglašenu komunikaciju.

Hostovanje u informatičkom oblaku

Bezbedni daljinski pristup pruža CCM rešenje bez skupih licenci ili internih specijalista.

Woman sat on the floor beside a mustard-coloured sofa with open laptop resting on her legs smiles as she looks at her pink smartphone.

Preuzimanje sadržaja

Two women in soft focus look over a tablet device as downlights glimmer in the foreground.

Višekanalna isporuka

Proširite mogućnosti isporuke i uštedite na resursima pomoću platforme za upravljanje komunikacijom sa klijentima kojom se manipuliše iz jedne tačke – na lokaciji i u informatičkom oblaku.

Koristite tehnologiju da biste unapredili korisnički doživljaj, uz platformu za upravljanje u informatičkom oblaku.


Novi sistemi, kao što je platforma za komunikaciju kompanije Canon, nezamenljivi su za zadržavanje postojećih i privlačenje novih klijenata.

– Markus Striker, generalni direktor, MSP

Povezane usluge i rešenja

Close-up of a man resting his left hand on a laptop keyboard while holding a mobile phone in his right hand, with out of focus background.

Upravljanje komunikacijom sa klijentima

Istražite nove načine za angažovanje klijenata pomoću naših rešenja za digitalnu komunikaciju.

Otkrijte novi način rada uz poslovne usluge kompanije Canon.

RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM