Invoice Processing give more control, efficiency and transparency in Accounts Payable

Obrada faktura

Veća kontrola, efikasnost i transparentnost u okviru procesa upravljanja obavezama.

Upravljanje gotovinskim tokovima je od ključnog značaja za vaše preduzeće, ali ručna obrada faktura može da bude neefikasna i da ostavlja prostor za greške – što staje vremena i novca.

Naš jednostavniji, inteligentniji pristup obradi faktura vam pomaže da preuzmete kontrolu nad gotovinskom tokom – čime postižete uštedu vremena i spokojstvo zahvaljujući boljem praćenju transakcija.

Prednosti automatizacije faktura

Benefits Benefits

Smanjite troškove

Izbegnite zatezne kamate i više se posvetite osnovnoj delatnosti

Benefits Benefits

Povećajte efikasnost

Smanjite vreme provedeno u obradi faktura i smanjite količinu grešaka zbog ljudskog faktora

Benefits Benefits

Povećajte transparentnost gotovinskog toka

U potpunosti pratite status fakture i donosite utemeljenije odluke

Benefits Benefits

Povećajte usaglašenost sa zakonom

Postignite jače, sa zakonom usaglašenije praćenje transakcija i sprečite prevare

Pomažemo preduzećima da se modernizuju

Canon helped a business to modernise with an Invoice Processing system
Zahvaljujući brzom rešenju kompanije Canon, imunom na greške, uspeli smo da pojednostavimo proces fakturisanja.

Ján Lipták

Direktor finansija, DB Schenker Češka

Izazov

Nakon godina širenja, vodeći svetski pružalac usluga logistike, DB Schenker Czech Republic (CR), doživeo je veliki rast broja dolaznih faktura. Da bi se izborio sa administrativnim uskim grlima koja je to izazvalo, preduzeće je sebi zadalo obavezu da modernizuje svoj ručni sistem obrade faktura.

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture
Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Rešenje

Pomogli smo preduzeću DB Schenker CR tako što smo mu pružili sveobuhvatnu uslugu eksternalizovane obrade faktura, sa bazom u Canon centru za isporuke u Pragu. Rezultat je bio brži i efikasniji sistem sa pojednostavljenim radnim procesima i automatizovanim beleženjem, validacijom i uparivanjem podataka iz faktura.

Prednosti

Prepolovili smo trajanje obrade faktura – to je omogućilo preduzeću DB Schenker CR da obrađuje sve primljene fakture u roku od 24 sata. Uz to, naše rešenje je omogućilo tom preduzeću da ponovo angažuje pet ljudi u službi za upravljanje obavezama – što je dodatno poboljšalo poslovanje.

Canon halved the time taken to process invoices

Otkrijte kako vam optimizovani proces fakturisanja štedi vreme i novac.


RAZGOVARAJTE SA NAŠIM TIMOM

Kako funkcioniše

Preuzmite kontrolu nad svojim gotovinskim tokom uz Canon Obradu faktura.

Srodna rešenja