USLOVI I ODREDBE ZA KORISNIČKI GENERISANI SADRŽAJ

Veoma nam se sviđa vaša slika („sadržaj“) i želeli bismo da je prikažemo na kanalima kompanije Canon na društvenim mrežama, u e-biltenima i na veb stranicama. Ako nam dozvolite da koristimo i prikazujemo vaš sadržaj, uslovi i odredbe u nastavku definišu kako će kompanija Canon prikazivati vaš sadržaj.

Korišćenje vaše slike u komercijalne svrhe
Ako koristimo vaš sadržaj, u ime kompanije Canon Europa N.V., sa registrovanim sedištem na adresi Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Holandija, njenih podružnica, kompanija iz grupe i asignata (zajednički „Canon“, „miili „nas“) koji ističu, koriste i/ili prikazuju vaš sadržaj u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, objavićemo vaš sadržaj i navesti vas kao autora sadržaja na Canon kanalima na društvenim mrežama, u e-biltenima i/ili na veb stranicama.

Kako ćemo prikupljati vaš sadržaj
Kompanija Canon će prikupljati vaš sadržaj i vaših objava na društvenim mrežama, a društvene mreže nam sadržaj pružaju u obliku JPEG slike ili MP4 videa. Sadržaj možda neće biti isti kao kada ste ga prvi put otpremili na Instagram (na primer, može da bude komprimovan ili priloženi EXIF podaci mogu da nedostaju). Sadržaj će se prikazivati samo na Canon kanalima na društvenim mrežama, u e-biltenima i/ili na Canon veb stranicama.

Zadržavate vlasništvo nad sadržajem, ali nam dajete licencu
Zadržavate puno vlasništvo nad sadržajem, ali nam dajete ograničenu licencu za korišćenje i prikazivanje sadržaja. Canon zadržava pravo da u potpunosti prema sopstvenom nahođenju odluči da li da vaš sadržaj prikazuje na Canon kanalima na društvenim mrežama, u e-biltenima i/ili na veb stranicama. Ograničena licenca koju nam dajete je globalna, neekskluzivna, neopoziva, prenosiva licenca oslobođena plaćanja tantijema za isticanje, korišćenje, reprodukovanje, distribuiranje ili prikazivanje vašeg sadržaja i za kreiranje izvedenih dela od materijala iz sadržaja. Kao i sa svakim onlajn sadržajem, kopije sadržaja mogu da prave i distribuiraju nezavisne treće strane ili krajnji korisnici bez našeg znanja ili dozvole. Stoga ne možemo da prihvatimo nikakvu odgovornost za to kako treća strana može da koristi vaš sadržaj.

Navešćemo vas kao autora ako koristimo vaš sadržaj
Takođe nam dajete pravo da koristimo vaše korisničko ime, sliku profila, pseudonim i/ili sliku u vezi sa korišćenjem sadržaja. Canon može da vas navede kao autora u vezi sa korišćenjem sadržaja tako što će vas identifikovati u vezi sa sadržajem, a možemo da navedemo i link ka vašoj originalnoj objavi u kojoj je sadržaj prikazan, u meri koja je dostupna, na odgovarajućem kanalu na društvenoj mreži.

Vaše obaveze prema nama
Razumemo da sadržaj predstavlja vaše originalno delo i da ne narušava postojeća prava na intelektualnu svojinu, uključujući, bez ograničenja, autorska prava, poslovnu tajnu ili bilo kakva ugovorna prava, kao i da po objavljivanju neće dovesti do prevare, uznemiravanja, klevete, nepristojnosti ili kršenja bilo kakvih prava privatnosti, odnosno zakona i propisa. To znači da treba da budete sigurni da imate sva prava i pristanak svih nezavisnih vlasnika prava u sadržaju pre nego što nam date saglasnost da koristimo vaš sadržaj. Vlasnik prava može biti brend ili kompanija treće strane, osoba prikazana u sadržaju ili čuvena zgrada.

Ako pristanete da mi koristimo i prikazujemo vaš sadržaj, Canon će PODRAZUMEVATI da raspolažete svim neophodnim pravima i da ste pribavili saglasnost svih osoba ili brendova prikazanih u sadržaju. Canon ne može da prihvati nikakvu odgovornost i/ili materijalnu odgovornost ni za kakav zahtev treće strane i/ili tvrdnju o kršenju prava treće strane korišćenjem, prikazivanjem ili isticanjem vašeg sadržaja i sve takve zahteve će prebaciti na vas.

Trajanje
Trajanje ovog ugovora započinje od datuma kada potvrdite da Canon može da koristi vaš sadržaj u skladu sa ovim uslovima i odredbama i nastavlja da važi dok ga mi ne raskinemo. Možete pisanim putem da tražite raskidanje tako što ćete zahtev poslati na socialmedia@canon-europe.com

Možemo da kontaktiramo sa vama
Možemo da poželimo da kontaktiramo sa vama u vezi sa vašim sadržajem, na primer, ako želimo vaš sadržaj da ističemo na druge načine. Slažete se da kompanija Canon ili agent koga je ona angažovala može da kontaktira sa vama putem naših zvaničnih Canon kanala na društvenim mrežama.

Zakon koji se primenjuje na ovaj ugovor
Ovi uslovi i odredbe tumače se u skladu sa, a svi sporovi u vezi sa njima ili sa korišćenjem i prikazivanjem sadržaja rešavaju se u skladu sa zakonom Engleske i Velsa.