Business

Poslovna administracija i operacije

Spajamo naše ljude radi postizanja izvanrednog uspeha i rasta

Pretraga radnih mesta

Čime se bavimo

Naši stručnjaci za poslovnu administraciju objedinjuju našu organizaciju radi postizanja visokih standarda u svemu što radimo. Bez obzira na to da li ste deo tima za nabavku, lanac nabavke, pravne poslove ili finansije i ljudske resurse, sarađivaćete sa akcionarima na rešavanju problema, predlaganju novih pristupa za unapređenje poslovnih operacija i kreiranju izvanredne infrastrukture kako biste nam pomogli da postignemo izvanredan uspeh.

EOS_5DS

Povezivanje ljudi

Da bismo postigli najbolje u svemu što radimo

Pogledajte video

Upoznajte tim

Otkrijte izvanredne priče iza sjajnih umova.

Paola

Direktor za nabavku – Paola

„Element koji jasno odvaja kompaniju Canon je osećaj uzajamnog poverenja, atmosfere otvorenosti u kojoj se svi podstiču da iznose ideje.“

Pogledajte video

Dođite da radite sa nama

Tražimo osobe koje rešavaju probleme, mogu da prevaziđu izazove i da predlažu nove pristupe radi unapređivanja našeg poslovanja. Kao deo tima, radićete sa akcionarima na razvoju izvanredne infrastrukture koja daje rezultate, a mi ćemo raditi sa vama kako biste stvorili karijeru kakvu želite.

Search our Marketing & PR jobs

Pretražite radna mesta u poslovnoj administraciji i operacijama

Dođite i pogledajte gde se vi uklapate


Pogledajte naše uloge