Inclusivity at Canon

Inkluzivnost u kompaniji Canon

Pretraga radnih mesta

Smelo. Sa poštovanjem. Zajedno.

Smatramo da naša radna snaga treba da odražava različitost i složenost društva kojem služimo. Uz 15.000 zaposlenih širom Evrope i 182.000 globalno, prisutni su ljudi iz svih sfera života.

Canon i Kyosei

Filozofija Kyosei kompanije Canon prenosi našu ambiciju da pomognemo svim ljudima, bez obzira na rasu, religiju ili kulturu, da žive i rade zajedno za opšte dobro. Redovna anketa kompanije Canon „Vaš glas“ govori o ponosnoj, motivisanoj i raznovrsnoj radnoj snazi, kojoj je duboko stalo do jednakosti, održivosti i budućnosti.

Canon and Kyosei

Realizovanje inkluzivne vizije za ljude

„Različitost i inkluzivnost su ključni za našu filozofiju i cilj nam je da to oživimo kroz aktivne grupe resursa zaposlenih, kalendar slavlja i namenske ambasadore inkluzije“, kaže Karolina Prajs, viši potpredsednik ljudskih resursa. „To nam pomaže da odražavamo različitost naših klijenata i naših preduzeća i obezbeđuje da smo inkluzivno mesto za rad.“

Realising an Inclusive People Vision

Širenje naših obaveza…

Različitost i inkluzivnost su ugrađeni u naš predlog vrednosti za zaposlene (EVP) i zastupljeni u punom radnom veku naših zaposlenih, od zapošljavanja do penzionisanja. Kroz te obaveze u vezi sa različitošću i inkluzivnošću kreiramo inkluzivniju organizaciju u kojoj svi mogu da se osećaju poštovanim i vrednim.

Ovde pronađite više o našoj podršci za ovo

EXPANDING OUR COMMITMENTS

...i težimo tome da uradimo više

Širom naših procesa zapošljavanja, razvoja talenata i upravljanja, težimo da postavimo, razvijemo i nagradimo najbolju osobu za svaku ulogu, od praktikanata i pripravnika do naših viših rukovodećih funkcija.

Team members with hands in circle_GettyImages-837737106

Više o kompaniji Canon

Različitost, jednakost i inkluzija takođe su ključni stubovi našeg programa korporativne društvene odgovornosti (CSR) i vrednosti. Cilj nam je da pružimo mogućnosti za rast, učenje i razvoj koje će podržati naš rad na kreiranju naučnih i tehnoloških inovacija, kao i pomoći u realizovanju društva u kojem svako može da igra aktivnu ulogu.

Search our latest jobs

Naša najnovija radna mesta, vaš sledeći potez

Dođite i pogledajte gde se vi uklapate


Pogledajte naše uloge