Canon AS-2400 Specifikacije

EKRAN

Cifre

14

Tip

Stoni

Ekran pod nagibom

Podesiv (2 nivoa) LCD ekran

Znak „Calculation Command“ (Naredba za obavljanje izračunavanja)

---

Oznaka za periode

Oznaka za razdvajanje hiljada

Veličina ekrana

91,5 x 23,8 mm

Veličina znakova

18,5 x 5,13 mm

FUNKCIJE

Izračunavanje konstante

Da

Izbor decimalnog zareza

Da (+, 4, 3, 2, 0, F)

Zaokruživanje

Da (naviše, 5/4, naniže)

Ukupan zbir

Da

Funkcija prelaska prstom preko tastera

Da

Izmena funkcije

---

TASTATURA

Procenat

% +/-

O taster(i)

0, 00

Površina tastera

Plastika

Povratni taster (RV)

Da

Taster Shift

Da

Kvadratni koren

Da

GT taster

Da

Taster za promenu znaka

Da

Taster za zbir

Da

Povećanje ili smanjivanje marže

Označavanje

FUNKCIJE

Automatsko isključivanje

Da (7 minuta)

Klizni/izborni prekidač

Zaokruživanje/decimale

SPECIFIKACIJE

Memorija

Da (M+, M-, RM/CM)

Izvor napajanja

Dvostruko napajanje

Baterija

1 x LR44

Veličina kućišta (D x Š x V)

198 x 140 x 34 mm

Boja kućišta

Tamnosiva

Težina

212 g

Informacije o pakovanju

HB (kutija koja može da se okači)

DODATNA OPREMA

NAPOMENE