Canon TX-1210E

TX-1210E

TX-1210E je stoni kalkulator sa ekranom koji može da prikaže 12 cifara i koji je postavljen pod kosim uglom. Poseduje tastaturu sa tasterima sa postojanim hodom i funkcije za konverziju evra i izračunavanje poreza.

Prednosti

  • Konverzija evra (Euro-Local)
  • Izračunavanje poreza (TAX+, TAX-)
  • Nagnuta, profesionalna tastatura sa tasterima sa postojanim hodom, poput tastature na računaru, omogućava jednostavno upravljanje
  • Veliki i izdržljivi plastični tasteri sa velikim oznakama

Specifikacija proizvoda

Saznajte više o modelu Canon TX-1210E, njegovim funkcijama i mogućnostima.