Canon MP121-MG Specifikacije

UREĐAJ ZA ŠTAMPANJE

Mehanizam za štampanje

Metoda štampanja: Valjak za štampu
Brzina štampe: 2,3 redova u sekundi

Boja(e) štampanje

2 boje (crna i crvena)

DISPLEJ

Cifre

12 cifara

Tip

Lako čitljiv veliki LCD ekran

Prikaz komandnog znaka za računanje

Da

Zarez za razdvajanje cifri

3 cifre

Veličina prikaza ekrana

132 x 21,5 mm

Veličina prikazanog karaktera

17,5 x 7,54 mm

FUNKCIJE

Poslovne funkcije

Cost-Sell-Margin (Nabavna cena/prodajna cena/marža)

Funkcije obračuna poreza

Da

Konverzija valute

Da

Kalendar/sat

Režim časovnika i kalendara za ekran i za otiske

Birač decimala

+0234F

Zaokruživanje

Zaokruživanje na višu vrednost/na nižu vrednost/isključeno

Ukupan zbir

Da

Brojač podataka

Da

Taster za prebacivanje

Taster "1"

TASTATURA

Tastatura

Prostrana tastatura sa velikom tasterima koji omogućavaju jednostavno rukovanje

Procenat

Dodavanje/oduzimanje procenata

0 taster(i)

Tasteri "0", "00" i "000"

Raspored

Plastika

Taster shift

Da

GT taster

Da

Taster za zbir

Da

Taster za podzbir

Da

Non-add # taster

Da

KARAKTERISTIKE

Logika računske mašine

Da

Gumena podloga koja se ne kliza

Da

Automatsko isključivanje

Da

Klizni/izborni prekidač

Izbor decimalnog zareza, zaokruživanje, ukupan zbir, stavka, uključeno/isključeno, štampanje

Držač papira

Metalik držač za papir

SPECIFIKACIJE

Memorija

1 + GT

Izvor napajanja

Naizmenično napajanje

Baterija

CR2032

Veličina kućišta

250 x 185 x 55 mm

Boja

Bež i siva

Težina

858 g

Informacija o pakovanju

HWB = Kutija koja može da se okači

PAPI

Korišćen papir

MP-57

POTROŠNI MATERIJALI

Valjak sa mastilom

CP-13

PRIBORI

NAPOMENE