Dual Pixel CMOS AF

Dual Pixel CMOS AF je tehnologija automatskog fokusa sa faznom detekcijom zasnovana na senzoru i napravljena sa ciljem pružanja glatkog praćenja pomoću fokusa visokih performansi prilikom snimanja video zapisa i brzog postizanja automatskog fokusa prilikom snimanja fotografija u režimu prikaza uživo.

U pitanju je jedinstvena tehnologija koju je razvila kompanija Canon, idealna za kreiranje efekata približavanja fokusa profesionalnog izgleda i za zadržavanje oštrog fokusa na subjektu koji se kreće ka korisniku, uz zamućenu pozadinu – što je glavna karakteristika EOS video zapisa.

Zahvaljujući ovoj revolucionarnoj inovaciji, nikada nije bilo lakše snimati subjekat uz zadržavanje oštrog fokusa, čak i u pokretu.

Zašto je razvijena tehnologija Dual Pixel CMOS AF?

Uz mogućnost isticanja subjekta uz ograničenu dubinu polja, pojavljuje se i zahtev za zadržavanjem kontrole nad fokusom ako se glavni subjekat pomeri ili ako se promeni tačka fokusa. Tehnologija Dual Pixel CMOS AF razvijena je radi postizanja jednostavnije i glatkije kontrole nad fokusom tokom snimanja video zapisa – čime se opovrgava ustaljeno mišljenje da samo profesionalci mogu da koriste režim za snimanje video zapisa na DSLR fotoaparatu. Pored toga, tehnologija Dual Pixel CMOS AF razvijena je kako bi se poboljšala upotrebljivost snimanja u režimu prikaza uživo – približava se nivou performansi prilikom korišćenja tražila.

Kako funkcioniše

Svi efektivni pikseli na površini CMOS senzora slike sastoje se od dve odvojene foto-diode koje se očitavaju odvojeno prilikom automatskog fokusiranja sa faznom detekcijom i zajedno prilikom snimanja. Dual Pixel CMOS AF pokriva preko 80 procenata visine i širine kadra u prikazu uživo i pruža izuzetnu preciznost bez kompromisa po pitanju kvaliteta slike.

Za razliku od drugih metoda automatskog fokusiranja zasnovanog na senzoru koje automatski fokus ili funkcije snimanja dodeljuju određenim pikselima na senzoru, piksele na senzoru sa tehnologijom Dual Pixel CMOS AF moguće je koristiti kao piksele za snimanje i za automatski fokus sa faznom detekcijom. Kao rezultat toga, nije potrebna dodatna obrada slike za piksele namenjene automatskom fokusu, čime se obezbeđuje brzo postizanje fokusa i maksimalan kvalitet slike prilikom snimanja fotografija i video zapisa.

Kako bi se postigla fazna detekcija u ravni slike levo i desno, foto-diode se očitavaju nezavisno, a rezultujuće slike paralakse koriste se za izračunavanje fazne razlike.

Korišćenjem AF tehnike sa faznom detekcijom moguće je izračunati položaj objektiva za postizanje fokusa.


Nasuprot tome, konvencionalniji AF metod sa kontrastom traži žižni položaj tokom pomeranja objektiva napred-nazad, pa je brzina automatskog fokusiranja manja i ono se ne obavlja tako glatko.

Kada je aktivirano praćenje lica i objekata, Movie Servo AF prati izabrani subjekat dok se kreće ili kada ponovo kadrirate snimak. Pored toga, možete da izaberete različite oblasti za fokusiranje jednostavnim dodirivanjem ekrana prilikom snimanja.

Prilikom predstavljanja, tehnologija Dual Pixel CMOS AF kompatibilna je sa 103 EF objektiva, što obuhvata EF i EF-S modele sa fiksnom žižnom daljinom, širokougaone i telefoto objektive. Ovaj sistem pruža značajno poboljšanje performansi i brzine automatskog fokusiranja.