EOS 5DS R prikaz 1
EOS 5DS R prikaz 2

Specifikacije proizvoda

Canon EOS 5DS R

Odricanja od odgovornosti

SENZOR SLIKE

Tip

CMOS senzor veličine 36 x 24 mm

Efektivni pikseli

Približno 50,6 megapiksela

Ukupan broj piksela

Približno 53 megapiksela

Odnos

3:2

Filter niskih frekvencija

Onemogućeni efekti filtera niskih frekvencija

Čišćenje senzora

EOS integrisani sistem za čišćenje

Tip filtera boje

Filter primarnih boja

PROCESOR SLIKE

Tip

Dva „Digic 6“ procesora

OBJEKTIV

Sistem za montažu objektiva

EF (ne uključuje EF-S/EF-M objektive)

Žižna daljina

Ekvivalentno žižnoj daljini objektiva od 1x

FOKUSIRANJE

Tip

TTL-CT-SIR sa namenskim CMOS senzorom

AF sistem/tačke

61 tačka/41 f/4 krstasta AF tačka, što obuhvata i 5 dvostrukih krstastih tačaka pri f/2,8 i 1 krstastu tačku pri f/8[11] Broj krstastih AF tačaka razlikuje se u zavisnosti od objektiva.

AF radni domet

EV -2–18 (pri 20°C i ISO100)

AF režimi

AI Focus
One Shot
Predictive AI Servo

Izbor AF tačke

Automatski izbor: 61 AF tačka
Ručni izbor: AF u jednoj tački (mogućnost izbora 61, 15, 9 ili samo krstastih tačaka)
Ručni izbor: AF tačka
Ručni izbor: AF proširenje (4 tačke nagore, nadole, nalevo i nadesno ili okolnih 8 tačaka)
Ručni izbor: proširenje AF tačke na okolnih 8 tačaka
Ručni izbor: AF zona
Ručni izbor: velika AF zona
AF tačke se posebno mogu izabrati za vertikalno i horizontalno snimanje

Prikaz odabrane tačke automatskog fokusa

Prikazuje se u optičkom tražilu, na statusnom LCD ekranu i na ekranu za brzu kontrolu

Zadržavanje automatskog fokusa

Zaključava se nakon pritiskanja okidača do pola ili pritiskanja dugmeta AF ON u AF režimu One Shot

Pomoćni zrak za AF

Emituje ga opcioni Speedlite blic

Ručno fokusiranje

Bira se na objektivu, podrazumevano u režimu prikaza uživo

AF Microadjustment

Ručno: Unos podešavanja u koracima +/- 20
Podešavanje svih objektiva za isti iznos
Pojedinačno podešavanje do 40 objektiva
Memorisanje podešavanja za svaki objektiv po serijskom broju

KONTROLA EKSPOZICIJE

Režimi merenja svetla

RGB+IR senzor za merenje od 150.000 piksela
EOS iSA sistem sa merenjem u 252 zone:
(1) Merenje sa procenom (povezano sa svakom AF tačkom)
(2) Delimično merenje (približno 6,1% tražila na sredini)
(3) Merenje u tački (približno 1,3% tražila na sredini)
* Merenje u tački povezano sa AF tačkom nije dostupno
(4) Prosečno merenje sa težištem u centru

Opseg merenja

EV 0 – 20 (pri 23°C sa 50 mm f/1,4 objektivom i ISO 100)

Zadržavanje automatske ekspozicije

Automatski: Radi u AF režimu 1-shot uz merenje sa procenom kada se postigne fokus Ručno: Pomoću tastera AE lock u svim režimima ekspozicije

Kompenzacija ekspozicije

+/-5 EV u koracima od 1/3 ili 1/2 (moguće je kombinovati sa AEB).

AEB

2, 3, 5 ili 7 snimaka +/-3 EV u koracima od 1/3 ili 1/2

ISO osetljivost [8]

100–6.400 (po 1/3 koraka ili ceo korak)
ISO je moguće povećati na L: 50 ili H1: 12.800

ZATVARAČ

Tip

Elektronski kontrolisan zatvarač ravni fokusa

Brzina

30–1/8.000 s (koraci od 1/2 ili 1/3), Bulb (Ukupan opseg brzine zatvarača. Dostupni opseg zavisi od režima fotografisanja.)

Okidač

Elektromagnetski okidač

BALANS BELE

Tip

Automatsko određivanje balansa bele pomoću senzora

Postavke

AWB (Ambience priority/White priority), Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, White Fluorescent light, Flash, Custom, Colour Temperature Setting.
Kompenzacija balansa bele:
1. Plava/boja ćilibara +/-9
2. Magenta/zelena +/-9.

Prilagođen balans bele

Da, moguće je registrovati jednu postavku

Da, moguće je registrovati jednu postavku

+/-3 nivoa u koracima od jednog nivoa
3, 2, 5 ili 7 breketiranih slika po okidanju.
Dostupne su opcije odstupanja za plavu/boju ćilibara ili za magentu/zelenu.

TRAŽILO

Tip

Pentaprizma

Pokrivenost (vertikalno/horizontalno)

Približno 100%

Uvećanje

Približno 0,71x[4]

Vidna tačka

Približno 21 mm (od centra sočiva)

Ispravljanje dioptrije

'-3 do +1 m-1 (dioptrija)

Ekran tražila

Fiksno

Ogledalo

Poluogledalo sa brzim vraćanjem (prenos: odnos odbijanja 40:60, nema prekida ogledala sa objektivom EF600 mm f/4 ili sa kraćim)

Informacije o tražilu

AF informacije: jedna/spojene AF tačke, AF okvir, AF status, indikator fokusa, AF režim, izbor AF tačke, registrovanje AF tačke
Informacije o ekspoziciji: brzina zatvarača, otvor blende, ISO osetljivost (uvek se prikazuje), AE zaključavanje, nivo/kompenzacija ekspozicije, merenje za blic, krug za merenje u tački, upozorenje za ekspoziciju, AEB, režim merenja, režim snimanja
Informacije o blicu: blic je spreman, brza sinhronizacija, FE zaključavanje, kompenzacija ekspozicije blica, svetlo za uklanjanje efekta crvenih očiju.
Informacije o slici: informacije o kartici, maksimalno rafalno fotografisanje (2 cifre), prioritet najsvetlijih tonova (D+).
Informacije o kompoziciji: oblast isecanja, razmera, mreža, elektronski nivo
Ostale informacije: provera baterije, simbol upozorenja, detektovanje treperenja, režim okidanja, balans bele, JPEG/RAW indikator

Pregled dubine polja

Da, sa dugmetom za pregled dubine polja.

Zatvarač optičkog tražila

Ne postoji (poklopac okulara zakačen je za traku)

LCD EKRAN

Tip

Clear View II TFT ekran veličine 8,11 cm (3,2"), približno 1.040.000 tačaka

Pokrivenost

Približno 100%

Ugao gledanja (horizontalno/vertikalno)

Približno 170°

Premaz

Sprečavanje odbijanja svetlosti i čvrsta struktura

Podešavanje osvetljenosti

Automatski: korišćenje spoljašnjeg senzora ambijentalnog svetla
Ručno: dostupno je sedam nivoa

Opcije prikaza

(1) Ekran za brzu kontrolu
(2) Postavke fotoaparata
(3) Elektronski nivo sa dve ose
(4) Prilagođeni ekran za brzu kontrolu

BLIC

Režimi

E-TTL II Auto Flash, ručno merenje

X-sync

1/200 s

Kompenzacija ekspozicije blica

+/- 3 EV u koracima 1/3 uz Speedlite bliceve iz serije EX

Podešavanje ekspozicije blica

Da, sa kompatibilnim eksternim blicem

Zaključavanje ekspozicije blica

Da

Sinhronizacija sa drugom zavesicom

Da

Priključak za spoljni blic/priključak za PC

Da/Da

Podešavanje ekspozicije blica

Da, sa kompatibilnim spoljnim blicem

Kompatibilnost eksternog blica

E-TTL II sa Speedlite blicevima iz serije EX, podrška za više bežičnih bliceva

Sinhronizacija sa drugom zavesicom

Da

Priključak za spoljni blic/priključak za PC

Da/Ne

Kompatibilnost eksternog blica

E-TTL II sa Speedlite blicevima iz serije EX, podrška za više bežičnih bliceva

Kontrola eksternog blica

Putem ekrana menija na fotoaparatu

SNIMANJE

Režimi

Scene Intelligent Auto, Program AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual (fotografije i video zapisi), Bulb, Custom (x3)

Stilovi slike

Auto, Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome, Fine Detail, User Defined (x3)

Prostor boje

sRGB i Adobe RGB

Obrada slika

Highlight Tone Priority (Prioritet najsvetlijih tonova)
Auto Lighting Optimizer (4 postavke)
Uklanjanje šuma pri dugačkoj ekspoziciji
Uklanjanje šuma pri visokoj ISO osetljivosti (4 postavke)
Uklanjanje šuma za više snimaka
Automatsko ispravljanje perifernog osvetljenja na objektivu
Ispravljanje hromatskih aberacija
Promena veličine u M, S1, S2 ili S3
Obrada RAW slika – samo prilikom reprodukcije slike
Isecanje slike – samo tokom reprodukcije
Snimanje nekoliko kadrova sa različitom ekspozicijom
5 unapred određenih postavki za HDR slike

Režimi okidanja

Jednostruki, uzastopni L, uzastopni H, tajmer (2 s + daljinski, 10 s + daljinski), tiho jednostruko snimanje, tiho uzastopno snimanje

Uzastopno snimanje

Maks. Približno 5 kadrova u sekundi (brzina se održava do 510 JPEG ili 14 RAW slika)[1][2][10] uz karticu u UDMA režimu 7.

Merač intervala

Ugrađen, uz mogućnost izbora snimaka od 1–99 ili neograničeno. Mogućnost tajmera za otvorenu blendu

REŽIM PRIKAZA UŽIVO

Tip

Elektronsko tražilo sa senzorom slike

Pokrivenost

Približno 100% (horizontalno i vertikalno)

Broj kadrova u sekundi

29,97 kadrova u sekundi

Fokusiranje

Ručni fokus (uvećava sliku 6x ili 16x u bilo kojoj tački na ekranu)
Autofokus: brzi režim, režim prikaza uživo, režim za prepoznavanje lica uživo

Merenje

Merenje sa procenom u realnom vremenu sa senzorom slike
Moguće je promeniti vreme za aktivno merenje

Opcije prikaza

Preklapanje mreže (x3), histogram

TIP DATOTEKE

Tipovi datoteka fotografija

JPEG: 2 opcije za komprimovanje (Exif 2.3 kompatibilnost)/Design rule for Camera File system (2.0),
RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14-bitni, Canon original RAW 2. izdanje),
Digital Print Order Format [DPOF], kompatibilno sa verzijom 1.1

RAW+JPEG simultano snimanje

Da, bilo koja kombinacija RAW + JPEG, mogućnost snimanja različitih formata na različite kartice

Veličina slike

JPEG:
Pun format – (L) 8688 x 5792, (M1) 7680 x 5120, (M2) 5760 x 3840, (S1) 4320 x 2880, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480
Isecanje 1,3x – (L) 6768 x 4512, (M1) 6016 x 4000, (M2) 4512 x 3008, (S1) 3376 x 2256, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480
Isecanje 1,6x – (L) 5424 x 3616, (M1) 4800 x 3200, (M2) 3616 x 2408, (S1) 2704 x 1808, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480
Isecanje 1:1 – (L) 5792 x 5792, (M1) 5120 x 5120, (M2) 3840 x 3840, (S1) 2880 x 2880, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480
RAW:
(RAW) 8688 x 5792,
(M-RAW) 6480 x 4320,
(S-RAW) 4320 x 2880

Vrsta video zapisa

MOV (Video: MPEG-4 AVC/H.264, zvuk: Linear PCM)

Veličina video zapisa

1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 kadrova u sekundi) intra ili inter frame
1280 x 720 (59,94, 50 kadrova u sekundi) intra ili inter frame
640 x 480 (29,97, 25 kadrova u sekundi) samo inter frame

Dužina video zapisa

Maks. trajanje 29 min. 59 s, maks. veličina datoteke 4 GB

Film sa ubrzanim protokom vremena

Interval za snimanje može da se podesi između 1 s i 99 sati 59 min 59 sekundi[12] Sekvenca slika između 2 i 3.600 snimaka, do 2 min 24 s (PAL) MOV format, Full HD (1920 x 1080) 25p (ALL-I)

Numerisanje datoteka

(1) Uzastopno numerisanje
(2) Automatsko poništavanje
(3) Ručno poništavanje
(2) Automatsko poništavanje

OSTALE FUNKCIJE

Prilagođene funkcije

16 prilagođenih funkcija

Oznaka metapodataka

Autor, autorska prava, GPS (uz GP-E2), ocena

LCD ekran/osvetljenost

Da/Da

Otpornost na vodu/prašinu

Da

Zvučna beleška

Ne

Senzor inteligentnog orijentisanja

Da

Zum prilikom reprodukcije

1x–16x

Formati prikaza

(1) Jedna slika
(2) Jedna slika sa informacijama (2 nivoa)
(3) Prikaz dve slike
(4) Indeks sa 4 slike
(5) Indeks sa 9 slika
(6) Indeks sa 36 slika
(7) Indeks sa 100 slika
(8) Prikaz sa preskakanjem
(9) Uređivanje video zapisa
(10) RAW obrada
(11) Ocenjivanje

Projekcija slajdova

Izbor slika: sve slike, po datumu, po fascikli, video zapisi, fotografije, ocena, zaštita slika
Vreme reprodukcije: 1/2/3/5/10 ili 20 sekundi
Ponavljanje: uključeno/isključeno

Histogram

Osvetljenost: da
RGB: da

Upozorenje

Da

Brisanje/zaštita slike

Zaštita od brisanja za pojedinačne slike, fasciklu ili karticu

Brisanje slike

Jedna slika, izbor, fascikla, kartica ili sve nezaštićeno

Automatski tajmer

2 ili 10 s

Kategorije menija

(1) Meni za snimanje 1–6
(2) AF meni 1–5
(3) Meni za reprodukciju 1–3
(4) Meni za podešavanje 1–4
(5) Meni sa prilagođenim funkcijama 1–4
(6) Moj meni (1–5, korisnički izbor)

Jezici menija

25 jezika
engleski, nemački, francuski, holandski, danski, portugalski, finski, italijanski, norveški, švedski, španski, grčki, ruski, poljski, češki, mađarski, rumunski, ukrajinski, turski, arapski, tajlandski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, korejski i japanski

Nadogradnja firmvera

Korisnik može da vrši nadogradnju.

INTERFEJS

Računari

Brza USB 3.0 veza (PTP)

Drugo

HDMI tip C, eksterni mikrofon (stereo mini priključak)

DIRECT PRINT

Canon štampači

Kompaktni foto-štampači kompanije Canon i PIXMA štampači koji podržavaju tehnologiju PictBridge

PictBridge

Da

SKLADIŠTENJE

Tip

CompactFlash Type I (UDMA 7 kompatibilnost), SD, SDHC ili SDXC kartica. Podržana velika brzina zapisivanja sa SD karticama tipa UHS-I

PODRŽANI OPERATIVNI SISTEM

PC i Macintosh

Windows 7 (ne obuhvata Starter Edition), Windows 8 i Windows 8.1
OS X v10.8–10.10

SOFTVER

Obrada slika

Digital Photo Professional 4 (obrada RAW slika)

Drugo

PhotoStitch, EOS Utility 3 (obuhvata Remote Capture, WFT utility*), Picture Style Editor
* Zahteva dodatni pribor

IZVOR NAPAJANJA

Baterije

Punjiva litijum-jonska baterija LP-E6N (priložena)/LP-E6

Trajanje baterija

Približno 700 snimaka (pri 23°C)[5]
Približno 660 (pri 0°C)

Indikator napunjenosti baterije

Automatski prikaz sa 6 nivoa

Ušteda energije

Isključivanje napajanja nakon 1, 2, 4, 8, 15 ili 30 min

Napajanje i punjači za baterije

AC Adapter kit (AC adapter) – ACK-E6, Battery charger (Punjač za baterije) – LC-E6, Car Battery charger (Punjač za baterije za automobil) – CBC-E6

FIZIČKE SPECIFIKACIJE

Materijali kućišta

Kućište od legure magnezijuma

Radno okruženje

0–40°C, vlažnost 85% ili manja

Dimenzije (Š x V x D)

152 x 116,4 x 76,4 mm

Težina (samo kućište)

Približno 845 g

DODATNA OPREMA

Futrola

nije dostupno

Uređaj za bežični prenos podataka

Uređaj za bežični prenos podataka WFT-E7 verzije 2
Za uređaj za bežični prenos podataka WFT-E7 neophodna je nadogradnja firmvera i kabl za povezivanje IFC-40AB II ili IFC-150AB II
Kompatibilnost sa Eye-Fi karticama

Objektivi

Svi EF objektivi (osim EF-S/EF-M objektiva)

Blic

Canon Speedlite blicevi (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite MR-14EX, Macro Ring Lite MR-14EX II, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2, Speedlite Transmitter ST-E3-RT)

Držač sa baterijom

BG-E11

Daljinski upravljač/okidač

Daljinski upravljač sa priključkom tipa N3, Bežični kontroler LC-5, Daljinski upravljač RC-6 i Speedlite 600EX-RT

Drugo

GPS GP-E2, Štitnik za oči Eb, Sočivo za korigovanje dioptrije iz serije Eg sa gumenim okvirom Eg, Štitnik za oči protiv zamagljivanja Eg, Ugaono tražilo C, Traka za ruku E2, Connect Station CS100Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno.

Moguće su izmene bez prethodne najave.

[1] Rezolucija Large/Fine (kvalitet 8)

[2] Na osnovu uslova testiranja kompanije Canon, JPEG, ISO 100 i standardni stil slike. Maksimalni broj kadrova u sekundi i kapacitet bafera mogu da budu smanjeni u zavisnosti od postavki fotoaparata, nivoa osvetljenja, predmeta fotografisanja, proizvođača i kapaciteta memorijske kartice, kvaliteta snimanja slike, ISO osetljivosti, režima fotografisanja, stila slike, prilagođenih funkcija itd.

[4] Sa objektivom od 50 mm i fokusom na beskonačno, -1m–1 dioptrija

[5] Na osnovu standarda CIPA i uz korišćenje baterije koja se isporučuje uz fotoaparat, osim ako nije drugačije naglašeno

[8] Preporučeni indeks ekspozicije

[10] Navedene cifre podrazumevaju korišćenje kartica klase UDMA7

[11] Broj krstastih AF tačaka zavisi od objektiva koji se koristi

[12] AF isključen, ekspozicija fiksirana na osnovu prvog snimka