EOS Remote

Proširite mogućnosti svog EOS fotoaparata i pametnog telefona.

EOS Remote je aplikacija za Apple iOS ili Android pametne telefone. Kada se koristi u kombinaciji sa EOS fotoaparatima koji poseduju ugrađenu Wi-Fi funkciju, predstavlja moćan dodatak koji možete da nosite u džepu. EOS Remote čini fotografisanje i proveravanje slika praktičnijim.

Funkcije

Kreativne mogućnosti za fotografisanje povećavaju se kada koristite daljinsku funkciju sa omogućenim prikazom uživo, što snimanje fotografija čini još zabavnijim. Aplikacija EOS Remote pruža mogućnost brzog proveravanja fotografija na fotoaparatu pomoću pametnog telefona. Možete da prenosite slike na pametni telefon i da ih čuvate, pa čak i da ih delite sa prijateljima ili članovima porodice.

EOS Remote omogućava povezivanje pomoću pristupnih tačaka (infrastrukturni režim), ali ju je moguće koristiti čak i u okruženjima bez pristupnih tačaka, kada imate samo fotoaparat i pametni telefon. Omogućava korišćenje na mestima gde je teško moguće povezivanje na Wi-Fi mreže (kao što su oblasti izvan gradova, na obalama, u planinama ili u studijima ispod zemlje), kao i u vozovima ili automobilima gde je teško uhvatiti signal.

Jednostavnije snimanje grupnih fotografija na kojima se nalazi i fotograf.

Prikaz uživo omogućava proveravanje slika sa udaljenih lokacija.

Brzo proveravajte slike bez potrebe za vađenjem fotoaparata iz torbe.

Svi vaši prijatelji mogu da odaberu željene fotografije i da ih sačuvaju.

Detalji o aplikaciji EOS Remote (Imajte u vidu da izgled aplikacije za Android i iOS može da se razlikuje.)

Glavni meni aplikacije EOS Remote

(a) Postavke aplikacije
(b) Prikazivač slika sa fotoaparata/prenos slika i čuvanje
(c) Daljinski prikaz uživo/daljinsko okidanje
(d) Vodič za Wi-Fi povezivanje

Daljinski prikaz uživo

Funkcija daljinskog prikaza uživo omogućava vam da jednostavno fotografišete pomoću ekrana pametnog telefona.

(a) Dugme [Vrati se u glavni meni]
(b) Dugme za UKLJ./ISKLJ. prikaza informacija o slici
(c) Dugme [Zaključaj rotiranje]
(d) Dugme [Pokreni/prekini prikaz uživo]
(e) Plavi okvir: AF okvir
(f) Beli okvir: prošireni okvir
(g) Dugme [Proširi/smanji oblast za prikaz]
(h) Dugme [Prikaži sličice snimljenih fotografija]
(i) Dugme [Fokusiraj (pritiskanje okidača do pola)]
    (Podrazumevano je skriveno. Podesite prikaz na ekranu sa postavkama aplikacije)
(j) Dugme [Daljinski okini]
(k) Dugme za postavke snimanja

 

Možete da kontrolišete Tv, Av, ISO i ekspoziciju u skladu sa položajem točkića za režim na fotoaparatu.

liveview01

(leva slika) Pritisnite dugme [Postavke snimanja] da biste prikazali dugme za podešavanje postavki.
(desna slika) Izaberite postavku koju želite da podesite

liveview02

Na ekranu se prikazuju različite postavke. Možete da ih podešavate na intuitivan način zahvaljujući ekranu osetljivom na dodir.

Možete da proverite fokus na ekranu pametnog telefona i da upravljate automatskim fokusom. Dostupna je i provera proširivanja fokusa pomoću pametnog telefona.

Izaberite oblast fokusa tako što ćete tapnuti po ekranu.
Beli okvir: prošireni okvir
Plavi okvir: AF okvir

Proširite okvir za fokusiranje tako što ćete dvaput tapnuti.

Tapnite dugme za fokusiranje kada okvir postavite na željeno mesto.

Okvir će postati zelen.

Možete daljinski da okidate pomoću pametnog telefona. Dostupna su dva režima okidača:

Pomoću dugmeta za fokusiranje
(a) Dugme za fokusiranje (pritiskanje okidača do pola)
(b) Dugme za daljinsko okidanje
Dugme za fokusiranje nije podrazumevano prikazano. Možete da ga podesite tako da se prikazuje na ekranu sa postavkama aplikacije.

Bez dugmeta za fokusiranje
(c) Dugme za fokusiranje i okidanje
Samo pritisnite dugme da biste automatski fokusirali i okinuli.

Dugme za fokusiranje (pritiskanje okidača do pola):
Pritiskom na ovo dugme fokus prelazi na plavi okvir

Dugme za okidanje:
Pomeranjem prsta na dugme za okidanje dok je dugme za fokusiranje još uvek dodirnuto snimićete pravilno fokusiranu fotografiju.

Prikazivač slika sa fotoaparata

Možete brzo i jednostavno da proverite slike na fotoaparatu pomoću pametnog telefona. Možete jednostavno da prikazujete slike sa fotoaparata, da ih ocenjujete ili da ih brišete, baš kao kada biste skinuli LCD ekran sa zadnje strane fotoaparata.

Sa pločicama
(a) Sortiranje
(b) Preskakanje

Tabela (sa informacijama o slici)

Slike možete da organizujete po fascikli, oceni ili datumu rastućim ili opadajućim redosledom.

Trenutni prelazak u navedenu fasciklu.

Dodirnite sliku da biste je izabrali. Zatim prikažite detalje. Možete da pogledate i informacije o slici.
(c) Sačuvaj na pametni telefon
(d) Pošalji sliku u e-poruci
(e) Ocena
(f) Izbriši sliku sa fotoaparata

Prenos slika i čuvanje

Slike sa fotoaparata možete da prenosite na pametni telefon i da ih čuvate, što omogućava njihovo deljenje. Slike će se prilikom prenosa na pametni telefon čuvati u optimalnoj veličini koja obezbeđuje kvalitet i brzinu prenosa, a RAW slike će biti konvertovane u JPG. Veličina svih slika čija je rezolucija veća od S2 (1920x1280) biće promenjena u S2 JPG prilikom prenosa na pametni telefon. Nije moguće prenositi MOV datoteke video zapisa. Moguće je prikazati samo sličice.

Tapnite dugme „Radnja“ u donjem levom uglu ekrana sa sličicama.

Izaberite [Sačuvaj u niz sa fotoaparata] u prikazanom meniju.

Nakon što izaberete slike, izaberite [Sačuvaj] u donjem desnom uglu

Čuvanje je dovršeno!

Preuzimanje

Biće dostupno uskoro u sledećim prodavnicama aplikacija.

[LOCAL] Picture_App Store Logo

[LOCAL] Picture_Google Play

Zahtevi

Canon fotoaparat

Operativni sistemi za pametne telefone

  • Apple iOS: 5.0 ili noviji
  • Android operativni sistemi: 2.3.3 ili noviji

Podržani modeli

  • Apple iOS: 5.0 ili noviji modeli
  • Android operativni sistemi: 2.3.3 ili noviji modeli (pametni telefoni
  • *Rad sa tablet računarima nije zagarantovan