TIP

Tip

Dodatak za prenos slika kompatibilan sa IEEE 802.11ac/n/a/g/b bežičnom LAN vezom

Kompatibilni fotoaparati

TREX

KOMUNIKACIJA

FTP režim

FTP (File Transfer Protocol)
FTPS (File Transfer Protocol preko SSL/TLS)

EOS Utility

Upravljanje fotoaparatima preko mreže zasnovano na softveru EOS Utility

WFT server

Daljinsko snimanje i preuzimanje slika/video zapisa preko mreže zasnovano na pregledaču

Pametni telefon

Povezivanje sa pametnim telefonom pomoću aplikacije Camera Connect kompanije Canon

Povezano snimanje

Bežično okidajte putem pomoćnih fotoaparata povezanih sa glavnim fotoaparatom

Media server

N/A

FTP PRENOS

Kompatibilni operativni sistemi

*Operativni sistem mora da omogućava podešavanje računara kao FTP servera unapred.

Postavke osnovnog sertifikata

Čitanje osnovnog sertifikata sa kartice
Proveravanje informacija osnovnog sertifikata (izdavač, izvor izdavanja i datum isteka)
Brisanje osnovnog sertifikata

Prenos slika

(1) Automatski prenos
(2) Izbor/prenos slika
*Izbor željenih slika za prenos nakon snimanja
*Podržava prenos izborom fascikli
*Podržava grupni prenos svih slika sa kartice
(3) Prenos pomoću dugmeta SET
*Prenosi trenutno prikazane slike pomoću dugmeta SET
(4) Prenos sa natpisom
* U softveru EOS Utility korisnici mogu da kreiraju i sačuvaju do 15 različitih natpisa dužine 31 znak po natpisu
*Izabrani natpis možete da dodate poslednjoj snimljenoj slici pre ručnog prenosa
*Natpise koji su dodati slikama možete da pregledate u korisničkim komentarima u okviru Exif informacija.

Automatsko ponovno slanje slika

Da

Prenos slika na osnovu medija

Veličinu i tip slika za automatski prenos možete da
navedete putem namenskog snimanja za medij ili prilikom istovremenog
snimanja u formatima RAW i JPEG.
(1) Veličina JPEG datoteka za prenos: [Larger JPEG] (Veći JPEG) ili [Smaller JPEG] (Manji JPEG)
(2) Veličina RAW slika za prenos: [Larger RAW] (Veći RAW) ili [Smaller
RAW] (Manji RAW)
(3) RAW+JPEG slike za prenos: [JPEG only] (Samo JPEG), [RAW only] (Samo RAW) ili
[RAW+JPEG]

Provera statusa prenosa slika

EOS UTILITY

Funkcija uparivanja

Funkcija uparivanja u softveru EOS Utility automatski detektuje TREX na mreži i uspostavlja vezu sa njim

Kompatibilni softver

EOS Utility
*Sve dostupne funkcije mogu da se koriste i preko USB veze, osim ažuriranja firmvera

WFT SERVER

Daljinsko snimanje

(1) Upravljanje fotoaparatom - moguće je detaljno konfigurisati postavke za snimanje sa prikazom uživo, fokusiranje i snimanje
(2) Jednostavno upravljanje - podržani su samo snimanje sa prikazom uživo i fokusiranje
(3) Snimanje fotografija - da
(4) Snimanje video zapisa - da
(5) Podešavanje funkcije automatskog fokusa - da
(6) Uvećavanje slike u prikazu uživo - da

Prikazivanje slika

'(1) Format prikaza
- Sličice
- Prikaz jedne slike + sličice
Izabrane slike možete pojedinačno da preuzimate na računar
(2) Automatsko ažuriranje prikazanih slika - da
(3) Reprodukcija RAW slika - prikazuju se ugrađene JPEG slike
(4) Reprodukcija video zapisa - da, MOV i MP4
(5) Dugme za pregledanje slika - da
(6) Okvir sa listom za izbor fascikle - da

Istovremeni pristup

Jednom fotoaparatu može da se pristupi sa najviše tri računara istovremeno

Broj porta

Može da se promeni

Podržani jezici

engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, ruski, pojednostavljeni kineski, korejski i japanski

PAMETNI TELEFON

Kompatibilni uređaji

Pametni telefon ili tablet sa instaliranom aplikacijom Camera Connect kompanije Canon
*Nije podržana NFC funkcija

Kompatibilni operativni sistemi

iOS i Android (zavisi od specifikacija aplikacije Camera Connect kompanije Canon)

Daljinsko upravljanje

Puna funkcionalnost zavisi od specifikacija aplikacije Camera Connect kompanije Canon

Istovremeno povezivanje

1 fotoaparat

Metod povezivanja

(1) Direktno sa pametnog telefona i fotoaparata
(2) Pomoću aplikacije Camera Connect uspostavite vezu sa pristupnom tačkom na koju je povezan EOS-1D X Mark II putem bežične mreže

Primenljive slike

(1) JPEG
(2) RAW
(3) MP4 (MOV nije podržano)

Opcije za prikazivanje slika

(1) Sve slike
(2) Slike iz prethodnih dana
(3) Izbor po oceni
(4) Opseg brojeva datoteka

POVEZANO SNIMANJE

Pomoćni fotoaparati

Maks. 10 - kompatibilne su sledeće kombinacije uređaja: WFT-E8, WFT-E7 ver. 2, WFT-E7, WFT-E6, WFT-E5, WFT-E4 II i WFT-E2 II sa EOS fotoaparatima koji podržavaju povezano snimanje

Opseg prenosa

Približno 100 m/328 stopa sa glavnog fotoaparata (kada je jačina
signala odgovarajuća).

BEŽIČNA VREMENSKA SINHRONIZACIJA

BEŽIČNA vremenska sinhronizacija

Vreme na glavnom fotoaparatu (WFT-E8 + EOS-1D X Mark II) podešava se za EOS-1D X Mark II jedinice (do 10) povezane putem bežične mreže
Podešavanje margine greške sa glavnim fotoaparatom: maksimalno približno ±0,05 s

BEŽIČNA MREŽA

Usklađenost sa standardima

IEEE 802.11ac
IEEE 802.11n
IEEE 802.11a
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b

Modulacija

OFDM modulacija (IEEE 802.11ac, n, a, g)
DS-SS modulacija (IEEE 802.11b)

Opseg prenosa

Približno 150 m/492 stope
Kada ne postoje prepreke između antena za odašiljanje i prijem, kao ni radio smetnje

Frekvencija prenosa

Verzija Frekvencija Kanal

(centralna frekvencija)

WFT-E8 A
2.412-2.462 MHz Kanali 1-11
5.180-5.320 MHz Kanali 36-64
5.745-5.825 MHz Kanali 149-165
WFT-E8 B
2.412-2.472 MHz Kanali 1-13
5.180-5.700 MHz Kanali 36-140
WFT-E8 C
2.412-2.472 MHz Kanali 1-13
5.180-5.320 MHz Kanali 36-64
5.745-5.805 MHz Kanali 149-161
WFT-E8 D
2.412-2.462 MHz Kanali 1-11
5.180-5.825 MHz Kanali 36-165
WFT-E8 E
2.412-2.472 MHz Kanali 1-13
5.180-5.825 MHz Kanali 36-165

Metode za Wi-Fi Protected Setup

(1) Metod sa pritiskanjem dugmeta
(2) Metod sa PIN kodom

Metod povezivanja

Infrastrukturni, ad hok, režim pristupne tačke na fotoaparatu

Brzina veze (maks.)

IEEE 802.11ac: 433 Mb/s
IEEE 802.11n: 150 Mb/s
IEEE 802.11a: 54 Mb/s
IEEE 802.11g: 54 Mb/s
IEEE 802.11b: 11 Mb/s

Prikaz jačine signala

Prikazuje se na skali od 1 do 4 na LCD ekranu sa zadnje strane fotoaparata, uz ikonu antene

Prikaz brzine veze

Prikazuje se na skali od 1 do 433 Mb/s na LCD ekranu fotoaparata
(1-433 Mb/s) 1/2/5,5/6/9/11/12/18/24/36/48/54…433 Mb/s

Ograničenja veze radi bezbednosti

Podržava filtriranje prema SSID-u i MAC adresi

Prijemnik

Bežična LAN pristupna tačka ili adapter kompatibilan sa standardom IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

ŽIČNA MREŽA

Standardno

Ne (ugrađeno u EOS-1D X Mark II)

POSTAVKE MREŽE

Postavke

Možete da podesite i registrujete 20 tipova postavki u vezi sa prenosom slika, bežičnom i žičnom mrežom, kao i povezivanjem sa FTP serverom i pametnim telefonom. 10 postavki možete da sačuvate na memorijsku karticu

Metode konfigurisanja

Pomoću čarobnjaka za povezivanje ili funkcija menija na fotoaparatu

Poruke o greškama

Broj greške i odgovarajuća poruka prikazuje se na
LCD ekranu fotoaparata

BLUETOOTH

POVEZANI GPS UREĐAJI

Kompatibilni GPS uređaji

Ugrađeno u EOS-1DX Mark II

INTERFEJS

Povezivanje fotoaparata

Priključak za proširivanje sistema

NAPAJANJE

Napajanje

Napaja se pomoću fotoaparata

Prekidač za napajanje

Nijedno

Funkcije za uštedu energije

Ako je izabrano [Enable] (Omogući) za opciju [LAN power save] (LAN ušteda energije), uređaj se odjavljuje
sa FTP servera, a bežična mreže se prebacuje u stanje mirovanja
nakon završetka FTP prenosa.

Mogući broj snimaka

Bežična mreža
1.030 pri normalnoj temperaturi (+23°C/73°F)
900 pri niskoj temperaturi (0°C/32°F)
*Kada se koristi potpuno napunjena baterija LP-E19
*U skladu sa Camera & Imaging Products Association (CIPA) uslovima za testiranje kapaciteta snimanja, uz korišćenje automatskog prenosa slika i približnu veličinu slike od 5 MB
*Manje slika je moguće preneti ako opadne brzina bežične mreže, kao i prilikom uzastopnih prenosa preko bežične mreže
* Ako preostali nivo napunjenosti baterije padne ispod 19%, nije moguće prenositi snimljene slike na spoljne medije niti praviti njihove rezervne kopije na njima

FIZIČKE SPECIFIKACIJE

Materijali kućišta

Legura magnezijuma i obrađena plastika

Boja

Siva

Dimenzije (Š x V x D) u mm

Približno 24,7 x 57 x 34,1

Težina (samo kućište)

Približno 38 g

Radno okruženje

0 do +45°C, vlažnost 85% ili manja

SRODNI PROIZVODI

Dodatna oprema

Futrola za odlaganje, poklopac za priključak

Odricanje odgovornosti

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno

Moguće su izmene bez prethodne najave