Za poslovnu upotrebu

Snimanje u svim uslovima
osvetljenja

Snimanje u svim uslovima osvetljenja_Billboard

Vodeće u klasi performanse pri slabom osvetljenju

Performanse pri slabom osvetljenju i reprodukcija boja naših mrežnih kamera značajno je poboljšana radi vernog snimanja scene noću i danju. Kao rezultat toga, uz pronalaženje balansa između šuma, rezolucije i usklađenosti boja, naše kamere daju sliku sa vernim prikazom boja čak i pri slabom osvetljenju.

„Bez obzira na to za koju mrežnu kameru kompanije Canon se odlučite, možete da budete sigurni da ćete dobiti najbolje performanse pri slabom osvetljenju“

Snimanje u nepovoljnim uslovima osvetljenja

Negativni efekti snažnog pozadinskog svetla, magle ili izmaglice mogu da dovedu do veoma loših posledica bez efikasnog upravljanja ili kompenzovanja. Patentirani algoritmi za obradu slike kompanije Canon pružaju najbolji kvalitet slike, bez obzira na uslove osvetljenja.

Automatska inteligentna kontrola senki (Auto SSC)

U slučajevima kada konkurentske kamere snimaju sekvence slika pri različitim brzinama zatvarača i spajaju ih u jednu u cilju ispravljanja scena čije pozadine sadrže visok nivo osvetljenja, automatska inteligentna kontrola senki (Auto SSC) na modelima kompanije Canon obavlja trenutna podešavanja u realnom vremenu, radi bolje vidljivosti iz prednjeg plana. Krajnji rezultat je taj da svetle oblasti ostaju svetle i da se posvetljuju samo tamnije oblasti, tako da se jedva vidljive konture trenutno konvertuju u jasno prepoznatljive objekte.

„Kada imate snažno pozadinsko svetlo ili uslove slabog osvetljenja, Auto-SSC (patentirani algoritam kompanije Canon) dolazi do izražaja i garantuje najbolji kvalitet slike“

Kompenzacija izmaglice

Haze Comp Image

Kompenzacija izmaglice podešava kontrast slike radi postizanja bolje vidljivosti u okruženjima sa maglom, izmaglicom ili dimom. Takođe, pruža jasniji prikaz udaljenih scena snimljenih pri velikom zumu. Nivo kompenzovanja može da se podesi na Snažan, Srednji ili Blag, kao i da se ručno podesi radi dobijanja optimalnih rezultata.

Snimanje u boji

Procesor slike DIGIC DV III, koji se takođe koristi kod EOS profesionalnih filmskih kamera kompanije Canon, daje izuzetan kvalitet video zapisa, nizak nivo šuma, glatke prelaze i živopisnu, preciznu reprodukciju boja bez obzira na izvor svetla.

„To znači da naše kamere daju veran prikaz svih boja, bez obzira na izvor svetla“

Snimanje uz IC osvetljenje

U situacija sa malom količinom ambijentalnog svetla ili onima bez ambijentalnog svetla, za osvetljavanje scene obično se koristi nevidljivo infracrveno svetlo kako bi kamere mogle da snimaju crno-belu sliku.

Tehnologija objektiva Super UD (izuzetno niska disperzija) kompanije Canon i infracrveni, antirefleksivni premazi poboljšavaju osetljivost, kontrolišu pojavu senki i odblesak radi maksimalnog smanjivanja gubitka fokusa koji se obično povezuje sa snimanjem uz infracrveno svetlo. Jasna i oštra slika snimljena na prirodan način zahteva manje obrade i smanjuje troškove prenosa i čuvanja podataka.

Kamere sa ugrađenim IC LED diodama koriste dvostruki LED niz radi ravnomernog osvetljavanja scene. Bez obzira na razdaljinu do subjekta ili njegovu udaljenost od periferije, slike su pravilno eksponirane i sadrže visok nivo detalja, što ih čini odličnim dokaznim materijalom.

Snimanje sa razdaljine

High UD (ultraniska disperzija) stakleni elementi izuzetno visokog indeksa prelamanja suzbijaju pojavu hromatskih aberacija rasprostranjenih kod jedinica objektiva sa velikim uvećanjem, čime se maksimalno smanjuje bačvasto i jastučasto izobličenje i dobijaju prirodni snimci visoke rezolucije od ivice do ivice u čitavom opsegu zuma.

PTZ kamere iz serije VB-R sa zumom od 30x operaterima omogućavaju da prate i snimaju subjekte sa bilo koje razdaljine u okviru opsega zuma, od beskonačnosti do najmanje razdaljine od subjekta od 2 m (6,6 stopa).