Za poslovnu upotrebu

Maksimalno smanjite troškove projekta

Maksimalno smanjite troškove projekta_Billboard

Širok ugao gledanja

Široki uglovi gledanja omogućavaju nadzor velikih oblasti pomoću manjeg broja kamera. Optimalni raspored veoma kvalitetnih asferičnih elemenata objektiva ne samo da omogućava da veća količina svetla stigne do senzora kamere radi postizanje svetlije, dobro definisane slike, već i umanjuje standardni efekat „ribljeg oka“.

„Jedan od ciljeva kompanije Canon je da se postara da naše kamere imaju najširi mogući ugao gledanja kako bi se maksimalno smanjio broj kamera potrebnih za određeni projekat ili instalaciju. To ne samo da smanjuje troškove instalacije, već i smanjuje zahteve za prenosom i čuvanjem podataka.“

Daljinsko PTRZ podešavanja kod fiksnih kupolnih kamera kompanije Canon

Nakon postavljanja i povezivanja na mrežu, položaj kamere i ugao gledanja mogu se elektronski podešavati pomoću alatke za podešavanje ugla kamere. Intuitivne komande za pomeranje, naginjanje, rotiranje, zumiranje (Pan Tilt, Rotation, Zoom – PTRZ) i fokus omogućavaju jednoj osobi da daljinski obavi podešavanje kamere, čime se štedi vreme i novac.

„PTRZ je jedinstvena funkcija na fiksnim kupolnim kamerama kompanije Canon. Upotrebom ove alatke integrator može da uštedi vreme i novac u fazi instalacije bilo kojeg projekta“

Ugrađena analitika

Inteligentno analiziranje scene može da pomogne operaterima u identifikovanju alarmantnih situacija. Moguće je izabrati do 15 oblasti za analiziranje pomoću detektovanja pomerenih/napuštenih/uklonjenih predmeta, detektovanja neovlašćenog rukovanja kamerom, detektovanja prolaska i detektovanja neovlašćenog ulaska. Funkcija za povezane događaje omogućava da se alarmi koje aktivira video logički kombinuju, što omogućava uslovno aktiviranje alarma. Dodatak detektovanja jačine zvuka i vrištanja doprinosi većoj fleksibilnosti, pa prilikom aktiviranja alarma kamere mogu da započnu snimanje, da otpremaju slike na udaljeni server ili čak da pošalju obaveštenje e-poštom.

„Sve kamere kompanije Canon imaju asortiman ugrađenih funkcija za analitiku. Ovaj nivo fleksibilnosti omogućava veću fleksibilnost prilikom instalacije za projekte svih veličina i nivoa složenosti“.

Detektovanje neovlašćenog ulaska

Detektovanje napuštanja

Detektovanje pokreta

Detektovanje uklanjanja

Detektovanje neovlašćenog rukovanja

Detektovanje prolaska

Unapređena bezbednost

Zaštita integriteta video podataka koji se prenose preko mreže od vitalnog je značaja kod primene sa visokim nivoom bezbednosti. Napredni bezbednosni protokoli IEEE 802.1X i IPSec pružaju mogućnost šifrovanja prenosa i zaštite pojedinačnih paketa radi održavanja poverljivosti snimljenog video materijala.

Automatsko praćenje

Za razliku od konvencionalnih rešenja, funkcija automatskog praćenja kompanije Canon efikasno kombinuje inteligentno detektovanje pomerenih predmeta sa PTZ kontrolom radi održavanja objekata koji se prate na sredini ekrana. Automatski zum takođe održava konstantnu veličinu objekta bez obzira na njegovo pomeranje. Podešavanje vremenskog ograničenja i vraćanja u položaje za detektovanje omogućava kameri da pronađe subjekat i da ga prati praktično bez intervencije.

Velika brzina i preciznost uz kontrolu

Vrhunski PTZ mehanizmi kompanije Canon koriste naše najnovije inovacije na polju dizajna motora kako bismo vam ponudili našu najbržu i najprecizniju PTZ kameru do sada. Fini stepenasti motori i uzastopna rotacija od 360⁰ pri 450⁰/s sa mogućnošću automatskog obrtanja omogućavaju operaterima da lako prate subjekte i da prate situacije kako se odvijaju.

Upravljanje propusnim opsegom (ADSR)

Tehnologija Area-specific Data Size Reduction kompanije Canon predstavlja efikasnu alatku za upravljanje propusnim opsegom. Operateri mogu da definišu do osam odvojenih oblasti u kojima se primenjuje najbolji kvalitet, a ADSR primenjuje viši nivo komprimovanja na preostale, manje važne okolne oblasti. Ovaj fleksibilni pristup pomaže u upravljanju korišćenjem propusnog opsega, uz detaljno snimanje oblasti koje to zahtevaju.

Snimanje na SD karticu (Onvif Profile G)

Mogućnost pretraživanja i preuzimanja snimljenog materijala sa medija za skladištenje u kameri pruža veću fleksibilnost za sva rešenja za nadzor.

Usklađenost sa standardom ONVIF Profile G standardizuje komunikaciju i našim kompatibilnim VMS rešenjima omogućava pristup i kontrolu nad ovom funkcijom radi postizanja boljeg efekta.

Zaštita od uticaja iz okruženja (NEMA250 tip 4X)

Kamere spremne za upotrebu na otvorenom sa dodatnom NEMA 4X kompatibilnošću pružaju superioran nivo zaštite od uticaja iz okruženja u priobalnim oblastima i oblastima sa korozivnim hemikalijama.

Ove robustne i izdržljive kamere takođe imaju proširen opseg radne temperature (-50⁰C do +55⁰C), što omogućava pouzdano pokretanje na temperaturama čak i do -30⁰C.

Zaštita od vremenskih uslova na otvorenom (IP66)

U situacijama kada vam je potrebna zaštita od vremenskih uslova, kamere za upotrebu na otvorenom sa sertifkatom IP66 pružaju visok nivo zaštite od prašine i vode. Bez obzira na to da li je u pitanju iznenadni pljusak ili mlaz vode usled pranja određene oblasti, kamera je zaštićena na odgovarajući način.

Zaštita od vandalizma (IK10)

Uz usaglašenost sa evropskim standardom EN 62262, kamere sa sertifikatom IK10 pružaju visok nivo zaštite od spoljnih udaraca. Poklopci kupola od polikarbonata, mehanizmi za uvlačenje objektiva i čvrsta spoljašnja kućišta znače da su ove kamere dizajnirane tako da izdrže napad.