Crno-beli štampači sa uzastopnim uvlačenjem

Svestrano i kvalitetno proizvodno štampanje


Vodeća na tržištu tehnologija, robustni digitalni štampači sa uzastopnim uvlačenjem koji koriste toner za kvalitetno, svestrano proizvodno štampanje za izdavače knjiga, ali i za komercijalne i finansijske primene u koje spadaju štampanje faktura, bankovnih izvoda, čekova i materijala za kampanje direktnom poštom.