Za poslovnu upotrebu

Crno-beli štampači sa uzastopnim uvlačenjem

Svestrano i kvalitetno proizvodno štampanje

Vodeća na tržištu tehnologija, robustni digitalni štampači sa uzastopnim uvlačenjem koji koriste toner za kvalitetno, svestrano proizvodno štampanje za izdavače knjiga, ali i za komercijalne i finansijske primene u koje spadaju štampanje faktura, bankovnih izvoda, čekova i materijala za kampanje direktnom poštom.

Sledeći koraci

Océ VarioStream 4000

Océ VarioStream 4000

 • Elektrofotografska tehnologija LED štampanja, spajanje na visokoj temperaturi i visokom pritisku
 • 27–89 m/min
 • 180–1200 A4/min
 • Radni ciklus 1,3–36 miliona A4 stranica mesečno
 • Širina štampe do 463,5 mm
 • 35–160 g/m2

Oce VarioStream 7100 series

Oce VarioStream 7100 series

 • Elektrofotografska tehnologija LED štampanja, nanošenje pomoću svetlosti
 • 16–25,5 metara u minuti
 • 108–172 A4 stranice u minuti
 • 0,8–5 miliona A4/mesečni radni ciklus
 • Širina štampe do 432 mm
 • 64–209 g/m2 (64–120 g/m2 sa ugrađenim slagačem), uvlačenje pomoću pinova

Océ ColorStream 3000 Twin series

Océ ColorStream 3000 Twin series

 • Inkdžet tehnologija za primenu pijezoelektričnih kapljica na zahtev
 • 48–127 m/min
 • 324–1714 A4/min
 • 2–56 mil. A4/mesečni radni ciklus
 • Širina štampe do 540 mm
 • 60–160 g/m2, proširen opseg nakon testiranja papira

Océ JetStream Compact series

Océ JetStream Compact series

 • Inkdžet tehnologija za primenu pijezoelektričnih kapljica na zahtev
 • 75–127 m/min
 • 1010–1714 A4/min
 • 7–56 mil. A4/mesečni radni ciklus
 • Širina štampe do 520 mm
 • 64–157 g/m2, proširen opseg nakon testiranja papira

Océ JetStream Wide series

Océ JetStream Wide series

 • Inkdžet tehnologija za primenu pijezoelektričnih kapljica na zahtev
 • 100–254 m/min
 • 2020–5140 A4/min
 • 14–165 mil. A4/mesečni radni ciklus
 • Širina štampe do 750 mm
 • 64–157 g/m2, proširen opseg nakon testiranja papira

Srodni proizvodi i usluge

Srodan softver

Alternativni proizvodi

Srodne usluge

 • Workflow Consulting, Project Management and Support Services

  Let us help you create an agile print solution that wins you new customers and grows your bottom line. Trust us to take the risk and inconvenience out of your solution implementation and make sure you achieve a great end result. And enjoy world-class service, support and maintenance to keep you in business 24x7.

 • Poslovne usluge

  Želite da razvijete poslovanje, povećate produktivnost, smanjite troškove štampe ili da eksternalizujete usluge u vezi sa štampanjem i dokumentima? Bez obzira na izazov, Canon može da vam pomogne pomoću prilagođenih usluga za ispunjavanje ciljeva.