Canon FlatSpread FS-500

FlatSpread FS-500

Mašina za štamparsku doradu FlatSpread FS-500 omogućava proizvodnju tankih foto-albuma sa širokim i glatkim prikazom na stranicama tako što dodaje fleksibilne providne filmske trake direktno na dvostrano štampane fotografije sa modela DreamLabo 5000.

Prednosti

  • Proizvodnja foto-albuma vrhunskog kvaliteta sa široko glatkim i u potpunosti vidljivim sadržajem stranice
  • Tanki foto-albumi sa povećanim brojem stranica uz povezane dvostrano štampane fotografije
  • Dostignite visoku produktivnost uz brzinu obrade fotografije A4 formata od približno 14 sekundi po listu
  • Jednostavno manipulišite višestrukim listovima fotografija uz mehanizam za automatsko uvlačenje kapaciteta 100 listova
  • Kontrolišite glatkoću albuma tako što ćete ručno podešavati širinu filmske trake

Detaljne karakteristike

Detaljnije pogledajte Canon FlatSpread FS-500

Tanki foto-albumi


Procesor za filmske trake Canon FlatSpread FS-500 napravljen je tako da dodaje providne filmske trake direktno na dvostrane otiske sa modela DreamLabo 5000. Povezane stranice sa dvostranim štampanjem sa filmskim trakama omogućavaju vam da pravite foto-albume sa širokim i glatkim prikazima na stranici, tanke strukture, čak i sa velikim brojem stranica.

Vrhunski kvalitet


Zahvaljujući providnim filmskim trakama, foto-albumi imaju veoma široke i u potpunosti vidljive stranice kada ih otvorite. Glatki foto-albumi su veoma cenjeni na tržištu vrhunskih foto-albuma i omogućavaju dvostrani panoramski prikaz slike profesionalnog izgleda.

Efikasnost


Model FlatSpread FS-500 otklanja potrebu za ekskluzivnim listovima sa unapred dodatim trakama ili postavljanjem štampanog materijala na potporne table, što smanjuje troškove za materijal i radnu snagu i pruža povoljnije opcije za glatke albume. Dvostrane fotografije povezane pomoću providne filmske trake spremne su za korišćenje u proizvodnji foto-albuma na uređaju za povezivanje.

Velika produktivnost


FS-500 može da obradi dvostrani otisak A4 formata za približno 14 sekundi. Ima ugrađeni mehanizam za automatsko uvlačenje kapaciteta 100 listova kako bi se jednostavno rukovalo i ručno podesila širina filmske trake u opsegu od 0,5 mm do 2 mm i kako bi se kontrolisala glatkoća albuma. Podržano je preko 20 veličina papira, uz najčešće veličine papira, između 127 x 152 mm i 305 x 457 mm.

Specifikacija proizvoda

Saznajte više o modelu Canon FlatSpread FS-500, njegovim funkcijama i mogućnostima.

Sledeći koraci

Zatražite informacije