Canon FlatSpread FS-500 Specifikacije

MANIPULISANJE PAPIROM

Vrsta papira

Canon Lustre papir u rolni (dvostrani)
Canon sjajni papir u rolni (dvostrani)
Canon satenski papir u rolni (dvostrani)

Širina papira (obrada)

127 mm, 152 mm, 210 mm, 254 mm, 279 mm, 297 mm, 305 mm

Dužina papira

127-457 mm

Kapacitet papira

100 listova

PODEŠAVANJE TRAKE

Širina trake

0,5-2 mm (ručno podešavanje)

BRZINA OBRADE

A4 papir (širina obrade 210 mm)

Približno 14 sekundi po listu
(ne uključuje nameštanje papira i zamenu potrošnog materijala)

RADNA OKRUŽENJA

Radna temperatura

15-27 °C

Vlažnost vazduha u radnom okruženju

30-70% RV

Prostor za održavanje (Š x D x V)

4.300 x 4.000 x 2.500 mm

ZAHTEVI ZA NAPAJANJE

Napajanje

Trofazno 380-415 V

Dovod vazduha (suv vazduh)

Pritisak: 0,5-0,7 MPa
Protok: 450 litara u minuti ili više

FIZIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije (Š x D x V)

1.300 x 1.000 x 1.270 mm

Težina

Približno 485 kg

POTROŠNJA ENERGIJE

Obrada

Približno 3 kWč

Isključeno napajanje

0 kWč

NIVO JAČINE ZVUKA U TOKU RADA

Maks.

80 db (A)

DODATNA OPREMA I PRIBOR

Potrošni materijal

Providna filmska traka, sekač za papir, sekač za traku

Odricanje odgovornosti

Dizajn i specifikacije podložni su promenama bez prethodne najave.