Za poslovnu upotrebu

Softver za upravljanje procesom komunikacije

Koristite dodatno unapređene procese komunikacije u okviru organizacije i između organizacija, što obuhvata personalizovano štampanje, transakcionu primenu i direktnu poštu sa dodatom vrednošću.

Sledeći koraci

PRISMAsatellite

PRISMAsatellite

Inteligentni sistem za upravljanje dokumentima stavljenim na čekanje za ERP, CRD i konvergentna okruženja koji omogućava jednostavnu kontrolu i upravljanje čitavim procesom štampanja dokumenata.

Océ PRISMAproduction

Océ PRISMAproduction

Radni proces velike produktivnosti i visokih performansi i sistem za upravljanje zadacima za tržište komercijalnog i korporativnog štampanja. Centralizuje i upravlja čitavim okruženjima za štampu.

Srodni proizvodi i usluge

Srodni proizvodi

Srodne usluge

  • Poslovne usluge

    Želite da razvijete poslovanje, povećate produktivnost, smanjite troškove štampe ili da eksternalizujete usluge u vezi sa štampanjem i dokumentima? Bez obzira na izazov, Canon može da vam pomogne pomoću prilagođenih usluga za ispunjavanje ciljeva.