Za poslovnu upotrebu

Softver za radni proces

Povećajte produktivnost, ostvarite uštedu i poštujte najzahtevnije rokove pomoću našeg asortimana softvera za radni proces. Služi i za industrijsku automatizaciju radnog procesa i upravljanje kojim se pokriva pun spektar primena, uključujući fakture, bankovne izvode, knjige, časopise, novine, direktnu poštu i grafički dizajn.

Sledeći koraci

PRISMAdirect

PRISMAdirect

Jedno, izuzetno prilagodljivo i integrisano rešenje za upravljanje radnim procesom – PRISMAdirect unapređuje kompletan proces proizvodne štampe, pojednostavljuje preuzimanje zadataka, smanjuje režijske troškove i povećava produktivnost.

Océ PRISMAprepare

Océ PRISMAprepare

Jedno rešenje za obradu pre štampanja. Od čišćenja stranica i poboljšavanja dokumenata do provere i korigovanja boja, kao i pripreme dokumenata za heftanje, savijanje ili bušenje rupa – ovo svestrano rešenje čak omogućava operateru da priprema dokumente za pravljenje brošura ili savršeno povezivanje.

Océ PRISMAproduction

Océ PRISMAproduction

Radni proces velike produktivnosti i visokih performansi i sistem za upravljanje zadacima za tržište komercijalnog i korporativnog štampanja. Centralizuje i upravlja čitavim okruženjima za štampu.

Océ PRISMAproduction Host

Océ PRISMAproduction Host

Moduli koji poboljšavaju proces štampanja sa mejnfrejm računara. Možete da proizvodite kritične podatke direktno sa mejnfrejm računara, da obogaćujete, sortirate i poboljšavate podatke za štampu pre proizvodnje ili da pređete sa aplikacija na mejnfrejm računaru na serverska rešenja kako biste povećali isplativost proizvodnje.

Océ TrueProof

Océ TrueProof

WYSIWYG sistem za proveru na ekranu, koji radi kao virtuelni štampač koji poboljšava i pojednostavljuje proces pre štampanja i omogućava preciznu procenu obrta.

Océ DocSetter

Océ DocSetter

Vodeći na tržištu softver za skeniranje i pripremu dokumenata nudi najfleksibilnije i najkorisnije alatke za pripremu dokumenata za digitalno štampanje.

Océ PRISMAspool

Océ PRISMAspool

Profesionalni sistem za raspoređivanje poslova štampe za Windows. Ovaj proizvod, jedinstven na tržištu, pruža potpunu kontrolu, zakazivanje i knjigovodstvenu evidenciju kod proizvodnog štampanja.

Srodni proizvodi i usluge

Srodni proizvodi

Srodne usluge

  • Workflow Consulting, Project Management and Support Services

    Let us help you create an agile print solution that wins you new customers and grows your bottom line. Trust us to take the risk and inconvenience out of your solution implementation and make sure you achieve a great end result. And enjoy world-class service, support and maintenance to keep you in business 24x7.

  • Poslovne usluge

    Želite da razvijete poslovanje, povećate produktivnost, smanjite troškove štampe ili da eksternalizujete usluge u vezi sa štampanjem i dokumentima? Bez obzira na izazov, Canon može da vam pomogne pomoću prilagođenih usluga za ispunjavanje ciljeva.