Automatizacija utire put rastu poslovanja i poboljšanju interne efikasnosti

Pronalaženje načina kako da postanete efikasnija kompanija uz istovremeno proširivanje portfolija usluga u skladu sa zahtevima potrošača nije moguće bez inovativnog razmišljanja i kooperativnog radnog morala, što su dve stvari koje formiraju osnovne vrednosti kompanije KnowledgePoint od njenog osnivanja 1997. Kako su zahvaljujući dramatičnom rastu obima štampe i diverzifikaciji u nove oblasti došli novi klijenti, ali se istovremeno i posao za postojeće povećao, KnowledgePoint je postao svestan da je, da bi zadržao dotadašnju brzu realizaciju zahteva koja je predstavljala sinonim za njegov brend, neophodno da pažljivo razmotri unutrašnju efikasnost i osigura budućnost poslovanja ulaganjem u savremenu tehnologiju radi ostvarivanja daljeg očekivanog rasta.

KP-image1
KP-image2

„Pristup kompanije Canon pružanju podrške kako bismo odgovorili na poslovne izazove odražava našu metodologiju, a to se uvek ceni. Taj odnos je od ključne važnosti za sve naše buduće investicije. Do sada smo zadovoljni saradnjom sa kompanijom Canon i svakako ćemo nastaviti saradnju i ubuduće.“

Andre Filpot, operativni direktor, KnowledgePoint