Stralfors boji komunikacije budućnosti s klijentima saradnjom s kompanijom Canon

Pružalac usluge menadžmenta komunikacijama sa klijentima Stralfors je kompanija s dugom tradicijom u štamparskoj industriji. Otkako je osnovana kao štamparija u švedskom gradu Ljungbiju 1919, kompanija je rasla i razvijala se, tako da danas posluje u sedam zemalja – Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Norveškoj, Poljskoj, Švedskoj i u Ujedinjenom Kraljevstvu.
U poslu s komunikacijama koji se odlikuje brzim promenama, ova kompanija se ponosi činjenicom da razvija i prodaje inovativna rešenja za komunikaciju koja pružaju kompanijama nove mogućnosti za stvaranje jačih i više personalizovanih odnosa sa klijentima. Jedan od važnih stubova ove ponude je rešenje kompanije u vidu „bele knjige“, koja omogućava klijentima da štampaju ciljane i prilagođene komunikacije uz veću uštedu i dinamički, štampajući neophodne podatke za svaku komunikaciju u jednom prolazu.

Stralfors-image1
Stralfors-image2

„Većina naših klijenata sada koristi jednolinijsku proizvodnju. Mogućnosti uređaja ColorStream omogućavaju im da sada postignu više, na primer da uvedu digitalne slike kao podršku dinamičnim porukama. Sve je u poboljšavanju i stvaranju relevantnijih informacija za klijente.“ Toni Plamer, izvršni direktor za Ujedinjeno Kraljevstvo, Stralfors